Η ώρα των πλειστηριασμών και για την οικογένεια Τσαντίλη

 22/07/2024    08 : 31 : 42
πλειστηριασμοι1
71 / 100

Άλλη μια «ψηφίδα» στο πολυεπίπεδο «παζλ» των οικονομικών περιπετειών της οικογένειας Τσαντίλη έρχεται να προστεθεί μέσω της… πλατφόρμας ηλεκτρονικών πλειστηριασμών. Ειδικότερα για τις 18 Ιανουαρίου 2024 έχει προγραμματιστεί να βγει στο σφυρί ένα ακίνητο, που λόγω θέσης θα μπορούσε να χαρακτηριστεί «φιλέτο».

Πρόκειται για το γωνιακό ισόγειο κατάστημα που βρίσκεται πάνω στην πλατεία Ασωμάτων στο Θησείο, καθώς και για κάποιες αποθήκες του.

Από το Newmoney.gr

Το κατάστημα αυτό ανήκε στη «Nέο Mετροπόλ Ανώνυμος Εμπορική Εταιρεία Ετοίμων Ενδυμάτων, Νεωτερισμών, Επίπλων και Σίτισης», ένα από τα εταιρικά οχήματα, με τα οποία δραστηριοποιήθηκε επί δεκαετίες η οικογένεια Τσαντίλη στην αγορά.

Το ακίνητο στο Θησείο

Στον πλειστηριασμό θα βγει καταρχήν η πλήρης κυριότητα και σε ποσοστό 100% της οριζόντιας ιδιοκτησίας – καταστήματος του ισογείου, επιφάνειας 75τ.μ., το οποίο αποτελείται από μια ενιαία αίθουσα που επικοινωνεί με εσωτερική κλίμακα, με τον άνωθεν αυτού εσωτερικό εξώστη (πατάρι), επιφάνειας 56,23τ.μ.

Η παραπάνω ιδιοκτησία βρίσκεται στο ισόγειο πολυκατοικίας, κτισμένης επί οικοπέδου εκτάσεως 292,90τμ., επί της οδού Ερμού και της πλατείας Αγίων Ασωμάτων. Σύμφωνα με την εξωτερική αυτοψία διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για γωνιακό κτίριο επαγγελματικής χρήσης συνήθους κατασκευής και μέτριας εξωτερικής συντήρησης, που κατά τα διαθέσιμα στοιχεία κατασκευάστηκε το 1958.

Στον ίδιο πλειστηριασμό θα βγει ακόμη η πλήρης κυριότητα και σε ποσοστό 100% τεσσάρων οριζόντιων ιδιοκτησιών, ήτοι η αποθήκη (1), αποθήκη (2), αποθήκη (3) και αποθήκη (4), που βρίσκονται στο υπόγειο της εν λόγω πολυκατοικίας. Σημειώνεται ότι βάσει των προηγούμενων εκθέσεων εκτίμησης, οι 4 αποθήκες του υπογείου ήταν ενοποιημένες. Οι τιμές πρώτης προσφοράς έχουν οριστεί για το ισόγειο κατάστημα στις 211.000 ευρώ, ενώ για την αποθήκη 1 στις 30.250 ευρώ, για την αποθήκη 2 στις 17.300 ευρώ, για την αποθήκη 3 στις 25.800 ευρώ και για την αποθήκη 4 στις 22.200 ευρώ.

Έτσι, η συνολική τιμή εκκίνησης διαμορφώνεται στις 306.550 ευρώ. Σύμφωνα με την χαρακτηριστική περιγραφή της περιοχής από την έκθεση εκτίμησης «σήμερα η περιοχή του Θησείου αποτελεί γνωστό νυχτερινό στέκι κατάμεστο με καφενεία, καφετέριες και μπαρ, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού».

Η κατάσχεση και τα βάρη

Επισπεύδουσα του πλειστηριασμού είναι η doValue Greece για λογαριασμό της CAIRO No 3 FINANCE DAC, ενώ η κατάσχεση επιβλήθηκε για 100.000 ευρώ. Στα βάρη περιλαμβάνονται:

  • Προσημείωση υπέρ Alpha Bank, για 264.123,26 ευρώ, εγγραφείσα στις 28.11.2001 και τραπείσα μερικώς σε υποθήκη για ποσόν 170.773,39 ευρώ στις 23.9.2022 και εναντίον των Αλεξίου Τσαντίλη, Δημητρίου Τσαντίλη & Ιωάννη Τσαντίλη
  • Προσημείωση υπέρ της ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΜΕ ΙΙ ΑΠΣ ΛΙΜΙΤΕΔ, για 300.000 ευρώ εγγραφείσα στις 16.6.2010
  • Υποθήκη υπέρ της POSEIDON FINANCIAL INVESTOR ACTIVITY COMPANY για 170.773,39 ευρώ, εγγραφείσα στις 23.9.2022, κατά των Αλεξίου Τσαντίλη, Δημητρίου Τσαντίλη & Ιωάννη Τσαντίλη,
  • Η αναγκαστική κατάσχεση που οδηγεί στον πλειστηριασμό.

Η «Νέα Μετροπόλ»

Η «Νέα Μετροπόλ Α.Ε.», σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιευμένα αποτελέσματά της για τη χρήση του 2013, δηλαδή προ… δεκαετίας, τα οποία υπέγραφαν ο Ιωάννης Τσαντίλης ως πρόεδρος και ο Αλέξιος Τσαντίλης ως διευθύνων σύμβουλος, εμφάνιζε κύκλο εργασιών 160.772 ευρώ (μισός σχεδόν σε σχέση με την προηγούμενη χρήση) και ζημίες 12.500 ευρώ.

Παράλληλα, οι συσσωρευμένες ζημίες (αποτελέσματα εις νέο) ανέρχονταν σε 306.100 ευρώ και οι υποχρεώσεις σε 994.668 ευρώ. Στο τελευταίο εκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, το οποίο συγκροτήθηκε το 2016, συμμετείχαν ο Αλέξιος Τσαντίλης, ως πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, η Φανή Τσαντίλη (μητέρα των Αλέξη, Γιάννη και Δημήτρη Τσαντίλη) ως αντιπρόεδρος και ο Ιωάννης Τσαντίλης ως μέλος.

Ωστόσο, στις 5 Νοεμβρίου 2019 ο Ιωάννης Τσαντίλης απέστειλε με δικαστικό επιμελητή προς τον Αλέξη Τσαντίλη επιστολή, «με την οποία δηλώνει την παραίτησή του από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου» της εταιρείας. Με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στις 24 Φεβρουαρίου 2023, διορίστηκε προσωρινή διοίκηση στη «Νέο Μετροπόλ Α.Ε.», με σκοπό:

α) «την κίνηση της διαδικασίας σύγκλησης της γενικής συνέλευσης των μετόχων για την εκλογή διοικητικού συμβουλίου (δημοσίευση προσκλήσεων για αρχική ή επαναληπτική Γ.Σ., σύγκληση Γ.Σ. κλπ.)»,

β) «τη διοίκηση και τη διαχείριση των επειγουσών υποθέσεων της εταιρείας, την εκπροσώπησή της έναντι των τρίτων, την προς τρίτους κοινοποίηση κάθε εγγράφου ή δικογράφου, την παραλαβή κάθε δικογράφου και κάθε εν γένει εξώδικου ή άλλου εγγράφου, που απευθύνεται προς την ως άνω εταιρία, καθώς και την εκπροσώπησή της κατά τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης, σύμφωνα με τον ΚΠολΔ ή το ν.δ. 17.7/13.8.1923, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας άσκησης οιουδήποτε ενδίκου βοηθήματος κριθεί τυχόν αναγκαίο, για χρονικό διάστημα δώδεκα μηνών από την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης, εκτός και αν αναδειχθεί νομίμως σε προγενέστερο χρόνο νέο διοικητικό συμβούλιο από τα αρμόδια προς τούτο όργανα».

Η περιπέτεια της οικογένειας

Η οικογένεια Τσαντίλη ανήκει σε εκείνες τις λίγες που με τη δράση τους σφράγισαν την αγορά υφασμάτων και έτοιμων ενδυμάτων, γράφοντας επί δεκαετίες λαμπρές σελίδες. Με αφετηρία το 1919 ο Ιωάννης Τσαντίλης, με καταγωγή από την Αρκαδία, άνοιξε το πρώτο κατάστημα υφασμάτων στη γωνία Αιόλου 20 και Μητροπόλεως, που έγινε αμέσως γνωστό λόγω της ποιότητας του εμπορεύματος, το οποίο προερχόταν από το εξωτερικό.

Εκείνος παρέδωσε τη σκυτάλη στο γιό του, τον εμβληματικό Τάκη Τσαντίλη, ο οποίος μαζί με την αδελφή του Μαίρη πιστώνεται την επέκταση και γιγάντωση της επιχείρησης. Δίπλα του οι τρεις γιοί του, Αλέξης, Γιάννης και Δημήτρης, θα μάθουν τα μυστικά της αγοράς και θα φέρουν τον «αέρα» της Ευρώπης, όταν το 1970 η οικογένεια θα εισέλθει στο πολλά υποσχόμενο πεδίο του έτοιμου γυναικείου ενδύματος.

Υπό τη στιβαρή εποπτεία του Τάκη Τσαντίλη τα μαγαζιά της εταιρείας ανοίγουν το ένα μετά το άλλο στα πιο κεντρικά σημεία της πρωτεύουσας και το brand «Τσαντίλης» γίνεται συνώνυμο της ποιότητας και της κομψότητας, ενώ στο πελατολόγιο δίνει το «παρών» όλη η…καλή Αθήνα, και κάθε λογής επώνυμοι. Το 1993 ο Τάκης Τσαντίλης φεύγει από τη ζωή έχοντας μοιράσει την περιουσία του στους τρεις διαδόχους του.

Τη δεκαετία του 2000 με νέες διεθνείς συνεργασίες, τα καταστήματα τους καθιερώνονται ως στυλιστικό σύμβολο της μοντέρνας θηλυκότητας, με περισσότερους από 100 γνωστούς οίκους να φιλοξενούνται στις βιτρίνες και τα ράφια τους. Ωστόσο, από την είσοδο της χώρας στην περιπέτεια της οικονομικής κρίσης ξεκίνησε και η περιπέτεια της οικογένειας, που έφερε αρχικά το κλείσιμο καταστημάτων και στη συνέχεια την κατάρρευση όλου του «οικοδομήματος».

Σε αυτήν την ολισθηρή πορεία χάθηκε μέχρι και η μεγαλειώδης βίλα του Τάκη Τσαντίλη στη Φιλοθέη, ενώ τις αρνητικές εξελίξεις ενέτεινε η «εμφύλια» διαμάχη μεταξύ των τριών αδελφών. Η σκυτάλη πλέον έχει περάσει στην επόμενη γενιά της οικογένειας, που κάνει τις δικές της προσπάθειες στον χώρο του επιχειρείν…

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #5dacee;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 450px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}