Η Πειραιώς, η Blantyre και τα κόκκινα δάνεια της MIG

Δευτέρα 03/12/2023    06 : 43 : 21
πειραιως
69 / 100

Πριν λίγες ημέρες η Τράπεζα Πειραιώς μεταβίβασε στη STRIX Holdings δύο ομολογιακά δάνεια που είχε χορηγήσει στη Marfin Investment Group. Ένα κοινό ομολογιακό με υπόλοιπο 282,9 εκατ. ευρώ πλέον τόκων, έκδοσης του 2021 και ένα μετατρέψιμο με υπόλοιπο 161,8 εκατ. ευρώ πλέον τόκων, έκδοσης 2017. Σύνολο δανείων: 444,7 εκατ. ευρώ. Η STRIX Holding είναι θυγατρική της Blantyre Capital Limited, εταιρείας διαχείρισης επενδύσεων με έδρα το Λονδίνο.

Μεταδίδει το businessdaily.gr

Η Πειραιώς έχει υπογράψει συμβόλαιο μακροχρόνιας διαχείρισης των μη τραπεζικών συμμετοχών της με την Blantyre, αρχικής διάρκειας 10 ετών, με σταθερή αμοιβή (management fee) και αμοιβές επιτυχίας (success fees), όταν αυτές πωληθούν.

Οι μη τραπεζικές συμμετοχές που έχουν μεταβιβαστεί ή θα μεταβιβαστούν στη θυγατρική της Blantyre, όπως και τα «κόκκινα» δάνεια, εξακολουθούν και ανήκουν στην Τράπεζα Πειραιώς.

Ήδη, η Blantyre έχει πιάσει δουλειά και στο πλαίσιο της διαχείρισης των συμμετοχών της Πειραιώς πρότεινε -και η Πειραιώς αποδέχτηκε- τη συγχώνευση του Ερρίκος Ντυνάν με τη Εuromedica και τη συγχώνευση της Αttica Συμμετοχών (Superfast, Blue Star Ferries, ΗSW) με την ΑΝΕΚ. Στο Ερρίκος Ντυνάν η Πειραιώς έχει την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου και στη Euromedica το 30%. Στην Αttica Συμμετοχών η τράπεζα ελέγχει άμεσα το 11,84% (έχει μεταβιβαστεί ήδη στη STRIX) και μέσω της MIG το υπολοιπο 91,16%, ενώ στην ΑΝΕΚ κατέχει το 28%.

Η Πειραιώς εκτός από βασικός πιστωτής της MIG είναι επίσης και ο μεγαλύτερος μέτοχος με 32%. Ο πονοκέφαλος για την τράπεζα είναι τα δάνεια της ΜIG. Η MIG ως εταιρεία holding δεν έχει δικά της έσοδα και η Πειραιώς θα κάνει ανάκτηση δανείων μόνο με την πώληση των θυγατρικών της MIG, όπως είχε κάνει στο παρελθόν με το Υγεία, τη Singular και τη Vivartia.

Τα δύο εναπομείναντα assets της ΜΙG και οι δυσκολίες για την πώλησή τους

Η MIG έχει απομείνει με δύο θυγατρικές: την Attica Συμμετοχών στην ακτοπλοΐα και με την RKB που εκμεταλλεύεται εμπορικά πάρκα στη Σερβία. Στην πρώτη ελέγχει όπως προαναφέρθηκε το 91,16% και στη δεύτερη το 100%.

Η συγχώνευση της Αttica Συμμετοχών με την ΑΝΕΚ είναι το πρώτο βήμα πριν την πώλησή της. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένας κυρίαρχος ακτοπλοϊκός όμιλος με μεγάλα μερίδια αγοράς και οικονομίες κλίμακος. Η συγχώνευση αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το Πάσχα, καθώς αναμένεται η έγκριση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Η Attica θα πρέπει να ενσωματώσει χωρίς κλυδωνισμούς την προβληματική ΑΝΕΚ (ενόψει της συγχώνευσης έγινε κούρεμα στα δάνειά της) ενώ παράλληλα θα πρέπει να αντιμετωπίσει και τον δικό της δανεισμό που ανέρχεται στα 470 εκατ. ευρώ. Η συγκυρία είναι αρνητική λόγω του υψηλού κόστους των καυσίμων αλλά από την άλλη πλευρά η άνοδος του τουρισμού απέφερε ένα πολύ καλό τρίτο τρίμηνο.

Ειδικότερα, οι ενοποιημένες πωλήσεις της Αttica Συμμετοχών ανήλθαν στο τρίτο τρίμηνο στα 220, 2 εκατ. ευρώ από 148,3 εκατ. ευρώ το τρίτο τρίμηνο του 2021. Σε επίπεδο 9μηνου οι πωλήσεις της Attica Συμμετοχών έφτασαν τα 421 εκατ. ευρώ από 270,5 εκατ. ευρώ το 9μηνο του 2021. Τα κέρδη EBITDA το τρίτο τρίμηνο ανήλθαν στα 62,3 εκατ. ευρώ από 47,1 εκατ. ευρώ και στο 9μηνο διαμορφώθηκαν στα 52,7 εκατ. ευρώ έναντι 42,7 εκατ. ευρώ στο 9μηνο του 2021.

Ο όμιλος Attica προχώρησε στη σύναψη διμερών συμβάσεων δανεισμού, διάρκειας πέντε έως επτά ετών, με τρία ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, συνολικού ύψους 210 εκατ. επιτυγχάνοντας την μακροπρόθεσμη αναχρηματοδότηση όλων των δανειακών υποχρεώσεων του ομίλου συμβατικής λήξεως 2022‐2023, μειώνοντας έτσι το περιθώριο μέσου επιτοκίου (interest rate margin) του ομίλου.

H RKB στη Σερβία εξακολουθεί και εμφανίζει χαμηλές πωλήσεις και κέρδη με τον δανεισμό να είναι δυσανάλογα μεγάλος σε σχέση με τα μεγέθη της.Στο 9μηνο εμφάνισε πωλήσεις 5,2 εκατ. ευρώ και κέρδη EBITDA 2,1 εκατ. ευρώ. Είχε ταμείο 4,9 εκατ. ευρώ και δάνεια 91,5 εκατ. ευρώ. Το στοίχημα της πώλησης της RKB είναι σίγουρα μεγαλύτερο από αυτό της Attica Συμμετοχών.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #5dacee;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 450px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}