Η ΕΕ ετοιμάζει bail in για τις τράπεζες…

 24/02/2024    06 : 04 : 27
εκτ
69 / 100

Νέα σχέδια επεξεργάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία αναμένεται να εκδοθούν μέσα στην εβδομάδα, προκειμένου να επιταχύνουν τον χειρισμό των προβληματικών τραπεζών, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα διασωθούν από τους φορολογούμενους, αλλά με τη χρήση των δικών τους πόρων.

Όπως προκύπτει από έγγραφα της ΕΕ που έχει στην κατοχή του το Reuters, το σχέδιο θα προβλέπει την απαίτηση για τις αρχές της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, να προειδοποιούν έγκαιρα εάν υπάρχει κίνδυνος χρεοκοπίας τράπεζας.

Οι προτάσεις της ΕΕ έρχονται σε μια περίοδο αυξημένης ευαισθησίας στον τραπεζικό κλάδο μετά τη συγχώνευση της UBS με την Credit Suisse και την κατάρρευση αρκετών αμερικανικών τραπεζών, συμπεριλαμβανομένης της Silicon Valley Bank.

Η ΕΕ επιδιώκει να επικαιροποιήσει τους κανόνες για την αντιμετώπιση των χρεοκοπημένων τραπεζών που θεσπίστηκαν μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση πριν από περισσότερο από μια δεκαετία, όταν οι φορολογούμενοι ανέλαβαν το λογαριασμό για τις χρεοκοπίες των τραπεζών.

Έκτοτε η χρήση των κανόνων της ΕΕ για την “εξυγίανση” των τραπεζών ήταν περιορισμένη και χρειάζονται επικαιροποίηση ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση κάθε είδους τράπεζας, αναφέρεται στο έγγραφο.

Η μέχρι τώρα πρακτική

“Μέχρι σήμερα, πολλές χρεοκοπημένες τράπεζες μικρότερου ή μεσαίου μεγέθους έχουν αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο εθνικών καθεστώτων που συχνά περιλαμβάνουν τη χρήση χρημάτων των φορολογουμένων (bail-outs) αντί για τα δίκτυα ασφαλείας που χρηματοδοτούνται από τον κλάδο, όπως το Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης (SRF) στην Τραπεζική Ένωση, το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχει χρησιμοποιηθεί στην εξυγίανση”, αναφέρεται.

Οι τράπεζες συνεισφέρουν στο SRF, το οποίο διαχειρίζεται το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης της ΕΕ, το οποίο αναλαμβάνει την ηγεσία για το κλείσιμο χρεοκοπημένων τραπεζών.

Οι προτάσεις θα καταστήσουν τους κανόνες “κατάλληλους για τον σκοπό τους για όλες τις τράπεζες στην ΕΕ, ανεξάρτητα από το μέγεθος, το επιχειρηματικό μοντέλο και τη διάρθρωση του παθητικού τους, ακόμη και για τις μικρότερες και μεσαίες τράπεζες, εφόσον το απαιτούν οι επικρατούσες συνθήκες”.
Τα κράτη μέλη της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έχουν τον τελικό λόγο επί των προτάσεων, οι οποίες πρέπει να υποβληθούν στις 18 Απριλίου.

Η στάση της ΕΚΤ

Η ΕΚΤ, η οποία ρυθμίζει τις μεγαλύτερες τράπεζες της ευρωζώνης, και οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές στα 27 κράτη της ΕΕ που ρυθμίζουν τις μικρότερες τράπεζες, θα έχουν την υποχρέωση να ενημερώνουν το SRB “αρκετά έγκαιρα” εάν υπάρχει ουσιαστικός κίνδυνος πτώχευσης ή πιθανής πτώχευσης μιας τράπεζας, αναφέρουν τα έγγραφα.

Οι ρυθμιστικές αρχές θα έχουν εξουσίες να ανακαλέσουν την άδεια λειτουργίας μιας τράπεζας σε μια τέτοια περίπτωση, προστίθεται.

Στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών της ΕΕ θα ανατεθεί νέος ρόλος για να βοηθήσει στον έλεγχο της ομαλής εκκαθάρισης των τραπεζών σε περίπτωση κρίσης και να συντονίζει ασκήσεις σε επίπεδο ΕΕ για να ελέγχει και να συγκρίνει τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται οι κανόνες εξυγίανσης στα κράτη μέλη.

Οι προτάσεις θέτουν κοινές απαιτήσεις για τη βελτίωση και την εναρμόνιση του επιπέδου προστασίας των καταθετών, αλλά δεν ρυθμίζουν τα διαφορετικά μοντέλα που χρησιμοποιούν οι χώρες, όπως τα θεσμικά συστήματα προστασίας ή το χρηματοδοτούμενο από τον κλάδο δίχτυ ασφαλείας (IPS).

Η Γερμανία έχει προειδοποιήσει την ΕΕ να μην πειράξει τους κανόνες για τα IPS.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία συνέταξε τις προτάσεις, δήλωσε ότι η δέσμη μέτρων είναι ισορροπημένη και αντικατοπτρίζει την εκτεταμένη δημόσια διαβούλευση.

ΠΗΓΗ

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #5dacee;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 450px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}