Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί: Όσα πρέπει να γνωρίζεις

 30/05/2023    06 : 54 : 45
πλειστηριασμοι1
62 / 100

Η διενέργεια πλειστηριασμών με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του Άρθρου 60 «Μεταβατικές διατάξεις για ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς» του ν. 4472/2017 ΦΕΚ 74/Α/19-5-2017, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα.

Γράφει η Άννα Ιγνατένκο,  δικηγόρος, Head of Legal Dept. – Stamos & Associates Law Firm

Οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί διενεργούνται αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας www.eauction.gr. Η καθιέρωση της ηλεκτρονικής διαδικασίας, εγγυάται την ανεμπόδιστη συμμετοχή των ενδιαφερομένων, με αποτέλεσμα την αύξηση των πιθανοτήτων επίτευξης του μεγαλύτερου δυνατού πλειστηριάσματος. Επιπλέον, λύθηκε και το σημαντικότερο πρόβλημα των φυσικών πλειστηριασμών, ήτοι η δόλια παρακώλυση των πλειοδοτών. Το πρόβλημα αυτό δεν συναντάται πια στους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς, διότι η διαδικασία είναι απρόσωπη και σε αυτή μπορεί να συμμετέχει οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος από όποιο σημείο και να βρίσκεται χωρίς τη φυσική του παρουσία, αλλά απλώς με τη χρήση ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή. Την διενέργεια ηλεκτρονικών πλειστηριασμών αναλαμβάνουν πιστοποιημένοι συμβολαιογράφοι, οι οποίοι λειτουργούν ως Υπάλληλοι Πλειστηριασμού.

Ένα ακίνητο δύναται να εκποιηθεί σε δημόσιο πλειστηριασμό, μόνο όταν υπάρξει εκτελεστός τίτλος (λ.χ. διαταγή πληρωμής ή τελεσίδικη δικαστική απόφαση), ο οποίος κοινοποιείται στον οφειλέτη. Πρώτο στάδιο της διαδικασίας, είναι η δημοσίευση του πλειστηριασμού από τον δικαστικό επιμελητή, ο οποίος συντάσσει και αναρτά το απόσπασμα της κατασχετήριας έκθεσης στην Ιστοσελίδα Δημοσιεύσεων Πλειστηριασμού του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών (https://deltio.tnomik.gr/).

Κατόπιν της δημοσίευσης στο Ταμείο Νομικών, ο αρμόδιος Υπάλληλος Πλειστηριασμού, οφείλει να τον αναρτήσει στον ιστότοπο www.eauction.gr. Ο τελευταίος αποτελεί την πλατφόρμα διενέργειας των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών.

Στους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς δύνανται να συμμετέχουν μόνο εγγεγραμμένα «Μέλη» στον ιστότοπο www.eauction.gr. Ο υποψήφιος πλειοδότης, ο οποίος μπορεί να είναι είτε φυσικό είτε νομικό πρόσωπο πρέπει να ακολουθήσει τη διαδικασία εγγραφής, όπως αυτή περιγράφεται αναλυτικώς στη σελίδα του ιστοτόπου (e-auction) «Εγγραφή». Για να πραγματοποιήσει την εγγραφή του ο υποψήφιος πλειοδότης θα μεταφερθεί στην ιστοσελίδα εισόδου των υπηρεσιών web της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπου αφού συνδεθεί με τους προσωπικούς κωδικούς του TAXIS, θα επιστρέψει για την συνέχεια της εγγραφής. Εφόσον ταυτοποιηθεί επιτυχώς, θα εγκριθεί η εγγραφή του, και θα ενεργοποιηθεί η διαδικασία της δημιουργίας στοιχείων εισόδου μέλους. Εν συνεχεία, αφού συμπληρώσει τουλάχιστον τα υποχρεωτικά στοιχεία και αφού δηλώσει πως αποδέχεται τους «Όρους Χρήσης» συμμετοχής στους πλειστηριασμούς του ιστοτόπου, θα ολοκληρώσει με επιτυχία την εγγραφή του.

Κατόπιν ολοκλήρωσης της πρώτης εγγραφής, ο υποψήφιος πλειοδότης μπορεί να ενεργοποιήσει τον λογαριασμό του, με μία απλή επιβεβαίωση του e-mail του και του κινητού του τηλεφώνου. Έπειτα, δύναται να εισέλθει στο σύστημα με στοιχεία εισόδου του e-mail του και τον κωδικό πρόσβασης, τον οποίο δημιούργησε κατά την πρώτη εγγραφή.

Όσοι εγγεγραμμένοι Μέλη επιθυμούν να συμμετάσχουν στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό οφείλουν να ακολουθήσουν τα κάτωθι βήματα:

1. Από την αρχική σελίδα αναζήτησης ηλεκτρονικών πλειστηριασμών (www.eauction.gr), τα Μέλη δύνανται να αναζητήσουν έναν πλειστηριασμό και να επιλέξουν τη λέξη «Περισσότερα» για να εμφανιστούν αναλυτικότερα στοιχεία του πλειστηριασμού αυτού. Στο τέλος της σελίδας υπάρχει η επιλογή «Υποβολή Αίτησης Συμμετοχής»

2. Επιλέγουν «Υποβολή Αίτησης Συμμετοχής», δηλώνουν ότι έχουν διαβάσει και αποδέχονται τους τυχόν «Ειδικούς Όρους Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού» και επιλέγουν «Υποβολή Αίτησης Συμμετοχής».

3. Εάν το Μέλος επιλέξει τη φράση «Υποβολή Αίτησης Συμμετοχής» θα του εμφανιστεί μήνυμα, στο οποίο θα αναγράφεται ότι η αίτηση έχει υποβληθεί επιτυχώς και ότι βρίσκεται σε εκκρεμότητα ελέγχου από τον Υπάλληλο Πλειστηριασμού. Πρέπει να γνωρίζεται ότι υποβάλλοντας την «Αίτηση Συμμετοχής» πρέπει να γίνει καταβολή εγγύησης, η οποία ανέρχεται στο 30% της τιμής πρώτης προσφοράς, εντός του οριζόμενου εκ του νόμου χρονικού διαστήματος πριν την διεξαγωγή του πλειστηριασμού όπως εκάστοτε ισχύει. Σύμφωνα με το σημερινό καθεστώς, παραπάνω ενέργειες θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν την ορισθείσα ημέρα του πλειστηριασμού, στις 15.00. (π.χ. Εάν ο πλειστηριασμός πρόκειται να διενεργηθεί την Τετάρτη 15/2/2023, η αίτηση συμμετοχής και η καταβολή της εγγύησης πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο την Παρασκευή 10/2/2023).

4. Εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας και μετά την διακρίβωση πλήρωσης των προϋποθέσεων συμμετοχής και την πιστοποίηση καταβολής της εγγύησης συμμετοχής, ο Υπάλληλος του Πλειστηριασμού εγκρίνει την αίτηση συμμετοχής του υποψήφιου πλειοδότη, ο οποίος λαμβάνει e-mail από το Ηλ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ με το οποίο ενημερώνεται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής στον πλειστηριασμό.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #5dacee;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 450px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}