Εφορία-κατασχέσεις: Ετοιμάζεται μαζική επίθεση στους οφειλέτες

 22/07/2024    08 : 45 : 30
ααδε κατασχεσεις
77 / 100

Εφορία: Αδειάζει τραπεζικούς λογαριασμούς η Εφορία, προχωρώντας σε μαζικές κατασχέσεις!

Κλιμακούμενα ανάλογα με το ύψος των οφειλών είναι τα αναγκαστικά μέτρα της Εφορίας για τις κατασχέσεις κινητών και ακινήτων περιουσιακών στοιχείων των φορολογουμένων.

Τα αναγκαστικά μέτρα τα γλιτώνουν μόνο οι οφειλέτες έως 50 ευρώ ενώ για μεγαλύτερα χρέη καραδοκούν οι πλειστηριασμοί ακινήτων καθώς και οι αυθημερόν κατασχέσεις τραπεζικών καταθέσεων.

Όπως διευκρινίζει ο νέος Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, τα αναγκαστικά μέτρα είναι αντίστοιχα του ύψους των οφειλών ενώ συγχρόνως, σε ότι αφορά στις κατασχέσεις μισθών, συντάξεων και επιδομάτων ισχύουν συγκεκριμένα όρια και ειδικότερα:

 • Δεν επιβάλλεται κατάσχεση τραπεζικών λογαριασμών για χρέη προς την Εφορία που υπολείπονται του συνολικού ποσού ύψους πενήντα (50) ευρώ, αλλά εφόσον επιβληθεί, το ποσό δεν επιστρέφεται. Προφανώς οι κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών επιβάλλονται για ποσά από 51 ευρώ και πάνω.
 • Δεν επιβάλλεται κατάσχεση ακινήτων, καθώς και κατάσχεση κινητών στα χέρια του οφειλέτη, εφόσον το συνολικό ύψος του χρέους υπολείπεται των πεντακοσίων (500) ευρώ. Οι κατασχέσεις κινητών και ακινήτων επιβάλλονται για χρέη άνω των 500 ευρώ.
 • Για οφειλές που υπερβαίνουν το ποσό των 70.000 ευρώ, οι κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών γίνονται αυθημερόν με ένα e-mail. Ο ΚΕΔΕ προβλέπει πως ο Διοικητής της ΑΑΔΕ μπορεί να αποστέλλει ηλεκτρονικά στα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας τα στοιχεία των οφειλετών του Δημοσίου, με συνολική ληξιπρόθεσμη οφειλή πάνω από εβδομήντα χιλιάδες (70.000) ευρώ. Τα ανωτέρω ιδρύματα υποχρεούνται να προβαίνουν αυθημερόν στις ενέργειες που απαιτούνται για τη δέσμευση των χρημάτων, που βρίσκονται ή κατατίθενται στους λογαριασμούς των οφειλετών, μέχρι του ύψους της συνολικής οφειλής.
 • Μετά τη δέσμευση και εντός δύο (2) ημερών, ενημερώνεται για το ύψος του δεσμευθέντος ποσού η ΑΑΔΕ, η οποία οφείλει να επιβάλει κατάσχεση, το αργότερο σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ηλεκτρονική παραλαβή της ενημερωτικής απάντησης, άλλως το πιστωτικό ίδρυμα προβαίνει στην άμεση άρση της επιβληθείσας δέσμευσης.

Επίσης, για οφειλές άνω των 50 ευρώ προς το Δημόσιο, η Εφορία έχει το δικαίωμα να κατασχέσει από τους λογαριασμούς μισθοδοσίας (οι οποίοι βέβαια έχουν ήδη δηλωθεί στην ΑΑΔΕ), τα ακόλουθα ποσά:

 • Από ποσά μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων άνω των 1.000 ευρώ και έως 1.500 ευρώ το μήνα επιτρέπεται η κατάσχεση στα χέρια του εργοδότη ή του ασφαλιστικού ταμείου ποσοστού 50% επί του τμήματος πάνω από τα 1.000 ευρώ και μέχρι τα 1.500 ευρώ, ενώ για ποσά άνω των 1.500 ευρώ τον μήνα επιτρέπεται η κατάσχεση του συνόλου του υπερβάλλοντος των 1.500 ευρώ.
 • Το 50% οποιουδήποτε άλλου ασφαλιστικού βοηθήματος καταβάλλεται περιοδικά στον οφειλέτη, εφόσον αυτό υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση το ποσό που απομένει μετά την κατάσχεση δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο των 1.000 ευρώ.
 • Το 1/5 των καταβαλλόμενων ημερομισθίων.
 • Το 1/2 του εφάπαξ που καταβάλλεται από οποιοδήποτε ασφαλιστικό ταμείο, λόγω εξόδου από την υπηρεσία ή το επάγγελμα.
 • Έως και το 100% των ενοικίων των οποίων επίκειται η είσπραξη, εφόσον ο οφειλέτης δικαιούται να λαμβάνει τέτοια εισοδήματα.
 • Έως και το 100% των πάσης φύσεως εισπράξεων από πώληση προϊόντων ή οποιωνδήποτε άλλων πραγμάτων (π.χ. ακινήτων, ΙΧ, σκαφών, κ.λπ.).

Εφορία: «Κλειδώνει» χιλιάδες ΑΦΜ

Αποφασισμένη να ξεκινήσει το «κλείδωμα» ΑΦΜ είναι η Εφορία.

Δεκάδες φορολογικές απάτες αποκαλύπτουν κάθε μήνα οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ στον τομέα του ΦΠΑ.

Η χώρα μας έχει από τις χειρότερες θέσεις στην ΕΕ, ενώ τα διαφυγόντα έσοδα του δημοσίου από τις συγκεκριμένες υποθέσεις αλλά και εκείνες που δεν αποκαλύπτονται, είναι τεράστια.

Απέναντι σε αυτή την πρακτική και σε συγκεκριμένες περιπτώσεις φορολογουμένων η Εφορία «κλειδώνει» τον ΑΦΜ.

Όπως προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία, η διαδικασία των ΑΦΜ των πολιτών απενεργοποιείται στις περιπτώσεις που εντοπίζεται:

 • Υπόθεση φοροδιαφυγής.
 • Δεν έχουν υποβληθεί δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και Φ.Π.Α. για 2 συνεχόμενα έτη.
 • Δεν υπάρχει οικονομική δραστηριότητα της επιχείρησης.
 • Έχουν δηλωθεί ψευδή ή ανακριβή στοιχεία για τη χορήγηση του ΑΦΜ.
 • Υπάρχουν ελλιπή ή λανθασμένα στοιχεία κατόχου.
 • Έχει γίνει απάτη σε βάρος του δημοσίου, ύστερα από σχετικό έλεγχο που έχει γίνει.

Υπενθυμίζεται ότι οι φορολογούμενοι που χάνουν το ΑΦΜ τους, δεν έχουν τη δυνατότητα:

Να λάβουν:

 • πιστοποιητικό για την υποβολή δηλώσεων κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών και πιστοποιητικό για τη μεταβίβαση ακινήτων.
 • αντίγραφο των υποβληθεισών δηλώσεων φόρου κληρονομιάς, δωρεάς, γονικής παροχής, δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9), πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ.
 • φορολογική ενημερότητα.
 • ποσά από την εξόφληση τίτλων πληρωμής (Α.Φ.Ε.Κ. Χρηματικά Γραμμάτια, Γραμμάτια τρίτων, Χρηματικά εντάλματα).

Να υποβάλουν:

 • οποιαδήποτε δήλωση στο τμήμα Μητρώου της Δ.Ο.Υ.
 • οποιαδήποτε φορολογική δήλωση ηλεκτρονικά
 • Να τύχουν απαλλαγής από το φόρο μεταβίβασης, κληρονομιών και γονικών παροχών κατά την απόκτηση πρώτης κατοικίας.

Εφορία: Έχετε… γράμμα – Ποιους ψάχνει μέχρι τον Δεκέμβριο

Συνεχίζεται το κυνήγι της Εφορίας προς συγκεκριμένη ομάδα φορολογούμενων με στόχο να γεμίσουν τα κρατικά ταμεία!

Φορολογικούς ελέγχους σε μεγάλο φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας θα διεξάγουν μέχρι τον τέλος του έτους οι ελεγκτικές υπηρεσίας της Εφορίας, με κεντρική εντολή της ΑΑΔΕ.

Εκτός από τις παραγραφόμενες υποθέσεις την 31η Δεκεμβρίου 2022, στο επίκεντρο των ελέγχων είναι οι ηλεκτρονικές διασταυρώσεις διαφόρων στοιχείων των φορολογουμένων.

Στόχος των ελέγχων και των διασταυρώσεων είναι ο εντοπισμός:

Φυσικών και νομικών προσώπων που δεν υπέβαλαν – αρχικές ή τροποποιητικές – δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ και ΦΜΥ.

Νομικών προσώπων που δεν υπέβαλαν αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) για να γνωστοποιήσουν στη Φορολογική Διοίκηση την πραγματική κατάσταση της ακίνητης περιουσίας τους.

Πιο αναλυτικά τα ελεγκτικά πρότζεκτ της ΑΑΔΕ περιλαμβάνουν 17 δράσεις:

 1. Διασταύρωση για τον εντοπισμό φορολογούμενων που υπέβαλαν μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ, ενώ είχαν δραστηριότητα.
 2. Διενέργεια διασταυρώσεων για τη συμμόρφωση φορολογουμένων με προσυμπληρωμένους κωδικούς αποδοχών-συντάξεων (σύμφωνα με τις καταστάσεις βεβαιώσεων αποδοχών-συντάξεων).
 3. Δράσεις εντοπισμού υπόχρεων σε υποβολή ή τροποποίηση δηλώσεων Ε9 νομικών προσώπων, μεταξύ άλλων με εφαρμογή διαδικασιών έκδοσης πράξεων εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου.
 4. Διενέργεια διασταυρώσεων για τη συμμόρφωση φορολογουμένων όσον αφορά στην υποχρέωση αναγραφής στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων των πρόσθετων αποδοχών.
 5. Διασταύρωση τουλάχιστον του 10% του συνόλου των εισερχομένων πληροφοριών από αλλοδαπές αρχές μέσω της Διεθνούς Διοικητικής Συνεργασίας, με τις υποβληθείσες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, τουλάχιστον για το έτος 2017, με στόχο τον εντοπισμό αδήλωτων εισοδημάτων αλλοδαπής προέλευσης.
 6. Διασταύρωση τουλάχιστον του 10% του συνόλου των εισερχομένων πληροφοριών από αλλοδαπές αρχές μέσω της Διεθνούς Διοικητικής Συνεργασίας, με τις υποβληθείσες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, για το έτος 2016, για τον εντοπισμό αδήλωτων εισοδημάτων αλλοδαπής προέλευσης.
 7. Εντοπισμός αδήλωτων εισοδημάτων από βραχυχρόνιες μισθώσεις φυσικών προσώπων με αξιοποίηση στοιχείων και πληροφοριών που έχουν αποσταλεί στη Φορολογική Διοίκηση από όσους διαχειρίζονται ψηφιακές πλατφόρμες τέτοιων μισθώσεων.
 8. Ο έλεγχος συμμόρφωσης προβλεπόμενου αριθμού καταχώρισης ακινήτου (ΑΜΑ) στη βάση του πρωτοκόλλου συνεργασίας της ΑΑΔΕ με πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης.
 9. Η επικαιροποίηση προδιαγραφών αρχείου χρηματοπιστωτικών προϊόντων και αναλυτικών χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, επέκταση υπόχρεων προσώπων.
 10. Η αξιοποίηση δεδομένων από συναλλαγές με κάρτες αλλοδαπής.
 11. Η ανάπτυξη συστήματος αξιολόγησης καταγγελιών και πληροφοριών.
 12. Η Διαδικασία υποχρεωτικής συμπλήρωσης του Αριθμού Ταυτότητος Ακινήτου (ΑΤΑΚ) στα μισθωτήρια (στις δηλώσεις μίσθωσης ακίνητης περιουσίας).
 13. Η πλήρης ενεργοποίηση, μέχρι το τέλος του 2022, του συστήματος ηλεκτρονικής τήρησης φορολογικών βιβλίων, myDATA, το οποίο συλλέγει τα δεδομένα των οικονομικών συναλλαγών των επιχειρήσεων.
 14. Η επιχειρησιακή αξιοποίηση των δεδομένων των ηλεκτρονικών βιβλίων (myDATA) για ελεγκτικούς σκοπούς.
 15. Η λειτουργία ηλεκτρονικής εφαρμογής μέσω κινητών συσκευών για την σάρωση πινακίδων κυκλοφορίας αυτοκινήτων, προκειμένου να ελέγχεται το εάν τα κυκλοφορούντα οχήματα έχουν δηλωθεί «σε ακινησία».
 16. Η πιλοτική ανάπτυξη ηλεκτρονικής εφαρμογής για τη διενέργεια επιτόπιου φορολογικού ελέγχου μέσω tablet (ElenxisLive). Η εφαρμογή έχει πρόσβαση στο προφίλ φορολογουμένου και εκδίδει ηλεκτρονικά το Σημείωμα Διαπιστώσεων στους επιτόπιους ελέγχους.
 17. Η προσαρμογή πληροφοριακών συστημάτων της ΑΑΔΕ, δηλαδή των συστημάτων TAXIS, Taxisnet, ICISnet και Elenxis, για τη διασύνδεση με το νέο πληροφοριακό σύστημα αυτοματοποίησης της είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών (EISPRAXIS).

Εφορία: Βάζει κόσμο στη φυλακή – Ποιοι οφειλέτες κινδυνεύουν άμεσα

Σε άλλο επίπεδο έχει πάει τις τιμωρίες των οφειλετών η Εφορία, καθώς εκτός από τις κατασχέσεις στέλνει κόσμο και στη φυλακή!

Αντιμέτωποι και με ποινές φυλάκισης βρίσκονται χιλιάδες οφειλέτες του δημοσίου, πέραν των κατασχέσεων καταθέσεων και εισοδημάτων, καθώς και των πλειστηριασμών περιουσιακών στοιχείων, που αποτελούν καθημερινότητα.

Αξιοσημείωτο είναι, πώς οι ποινές φυλάκισης ισχύουν, εκτός από τα χρέη προς την εφορία, και για τα χρέη προς νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, επιχειρήσεις και τους οργανισμούς Γενικής Κυβέρνησης.

Τη φυλάκιση αποφεύγουν, μόνο όσοι προβούν σε ρύθμιση των οφειλών τους, την οποία και εξυπηρετούν.

Οι ποινές φυλάκισης ξεκινούν από 1 έτος και μπορούν να υπερβούν και στα τρία χρόνια, ανάλογα, με το ύψος του χρέους.

Το κυνήγι των ληξιπρόθεσμων χρεών αποτελεί προτεραιότητα της ΑΑΔΕ, καθώς το απόθεμα των απλήρωτων φόρων αυξάνεται κάθε μήνα, ενώ μάλιστα αυξάνονται περισσότερο τα χρέη των μεγαλοοφειλετών.

Στο τέλος Ιουλίου, ο συνολικός αριθμός όσων χρωστούν στο δημόσιο αυξήθηκε κατά 741.827 πρόσωπα (φυσικά και νομικά), σε σχέση με το επτάμηνο του 2021, με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός των οφειλετών να ανέρχεται σε 4.230.900 πρόσωπα, εκ των οποίων 1.378.297 πρόσωπα τελούν ήδη υπό τα αναγκαστικά μέτρα της ΑΑΔΕ, ενώ 1.966.599 οφειλέτες είναι στον προθάλαμο για τη λήψη εισπρακτικών μέτρων.

Το σύνολο, δε, των χρεών προς την εφορία ξεπερνά το ποσό των 112 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία του περασμένου Ιουλίου.

Για τις ποινές φυλάκισης η φορολογική νομοθεσία προβλέπει συγκεκριμένα ότι, όποιος δεν καταβάλλει τα βεβαιωμένα στη Φορολογική Διοίκηση χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων (4) μηνών τιμωρείται με ποινή φυλάκισης:

Ενός (1) τουλάχιστον έτους, εφόσον το συνολικό χρέος από κάθε αιτία, συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους τόκων ή προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων μέχρι την ημερομηνία σύνταξης του πίνακα χρεών, υπερβαίνει το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ.

Τριών (3) τουλάχιστον ετών, εφόσον το συνολικό χρέος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω περίπτωση α’, υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ.

Σημειώνεται, ότι, χρέη άνω των 100.000 ευρώ έχουν 49.206 φορολογούμενοι (φυσικά και νομικά πρόσωπα) οι οποίοι κινδυνεύουν με ποινές φυλάκισης.

Επίσης το νομοθετικό πλαίσιο είσπραξης των χρεών προβλέπει τα ακόλουθα:

Η ποινική δίωξη ασκείται ύστερα από αίτηση του προϊσταμένου της ΔΟΥ ή των Ελεγκτικών Κέντρων ή του Τελωνείου προς τον εισαγγελέα Πρωτοδικών της έδρας τους, που συνοδεύεται υποχρεωτικά από πίνακα χρεών, συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους τόκων ή προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων».

Η πράξη της μη καταβολής χρέους προς το Δημόσιο άνω των 100.000 ευρώ για περισσότερο από 4 μήνες μπορεί να κριθεί ατιμώρητη εάν το ποσό που οφείλεται εξοφληθεί μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε οποιονδήποτε βαθμό.

Η ποινική δίωξη για μη καταβολή χρέους άνω των 100.000 ευρώ ή η εκτέλεση επιβληθείσης ποινής φυλάκισης για το αδίκημα αυτό μπορούν να ανασταλούν σε περίπτωση που ο οφειλέτης τακτοποιήσει το χρέος του, εντάσσοντάς το σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής.

Σήμερα είναι σε ισχύ μόνο η «πάγια ρύθμιση» των ν. 4152/2013 και 4174/2013, η οποία παρέχει τη δυνατότητα εξόφλησης οποιουδήποτε ληξιπρόθεσμου χρέους προς το Δημόσιο σε έως και 24 μηνιαίες δόσεις ή σε έως και 48 μηνιαίες δόσεις, αν το χρέος προέρχεται από έκτακτη αιτία (π.χ. αν προέρχεται από φόρο κληρονομιάς, πρόστιμα φορολογικών ελέγχων κ.λπ.).

ΠΗΓΗ

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #5dacee;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 450px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}