Εφορία: Έρχεται το προ-συμπληρωμένο Ε9

 22/07/2024    08 : 59 : 11
εφορια
71 / 100

Εφορία: Την ουσιαστική κατάργηση της υποχρέωσης για την υποβολή δήλωσης Ε9 από τους φορολογούμενους που αποκτούν, πωλούν ή μεταβιβάζουν ακίνητα με γονική παροχή ή δωρεά δρομολογεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Με δεδομένο ότι οι μεταβιβάσεις ακινήτων γίνονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας myProperty, στην ΑΑΔΕ σχεδιάζουν την αυτόματη συμπλήρωση του Ε9, γεγονός που θα βγάλει τους φορολογούμενους από τη δύσκολη θέση να διορθώνουν από μόνοι τους τα στοιχεία της ακίνητης περιουσίας τους.

Παράλληλα, μέσα στο προσεχές διάστημα, θα τρέξουν και άλλες 16 νέες ψηφιακές υπηρεσίες που αφορούν σε ΔΟΥ, συμψηφισμούς και επιστροφές φόρων, ψηφιακή έκδοση φορολογικής ενημερότητας, έναρξη, διακοπή και μεταβολή επαγγελματικής δραστηριότητας, έκδοση πιστοποιητικών και εγγράφων κ.ά.

Αναλυτικότερα, εντός του έτους, προγραμματίζεται να αναπτυχθούν οι ακόλουθες εφαρμογές:

 • Αυτοματοποιημένο σύστημα επιστροφών φόρου με υλοποίηση ψηφιακής διαδικασίας κεντρικών επιστροφών φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων που είναι ενήμερα, χωρίς αίτηση
 • Δημιουργία πλατφόρμας ψηφιακής υποβολής δηλώσεων λοιπών φόρων που υποβάλλονται χειρόγραφα
 • Ολοκλήρωση λειτουργίας και προσυμπλήρωση δηλώσεων από τα στοιχεία του myDATA
 • Αυτόματη ενημέρωση βάσης Μητρώου Φορολογουμένων μέσω διασύνδεσης με το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ)
 • Αναδιοργάνωση / αναβάθμιση του Κέντρου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (ΚΕΦ), Τηλεφωνικό Κέντρο – Διαδικασία Εξυπηρέτησης
 • Επέκταση των υπηρεσιών «Τα αιτήματά μου» και «Τα ραντεβού μου» στα τελωνεία
 • Διαδικασίες και ενέργειες για την αποδοχή καρτών εξωτερικού στις πληρωμές φορολογικών και τελωνειακών υποχρεώσεων
 • Ανάπτυξη εφαρμογής (application) κινητών συσκευών για πρόσβαση σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ και σήμανση των εγγράφων της ΑΑΔΕ με QR Code για την επαλήθευση της εγκυρότητάς τους
 • Ανάπτυξη εφαρμογής ψηφιακής υποβολής δηλώσεων φόρου κληρονομιάς
 • Αυτόματη ενημέρωση Ε9 για όσες δηλώσεις υποβάλλονται μέσω του myProperty και ανάπτυξη ηλεκτρονικής εφαρμογής για τα πιστοποιητικά ΕΝΦΙΑ που εκδίδονται με χειρόγραφη διαδικασία
 • Επικαιροποίηση και επέκταση της εφαρμογής ψηφιακής υποβολής δηλώσεων φόρου χρηματικής δωρεάς και γονικής παροχής
 • Επέκταση της εφαρμογής ψηφιακής υποβολής δηλώσεων φόρου κερδών από τυχερά παίγνια και της εφαρμογής ψηφιακής υποβολής δηλώσεων φόρου μεταβίβασης ακινήτων
 • Ψηφιακή έκδοση φορολογικής ενημερότητας σε περιπτώσεις οφειλής με κριτήριο το προφίλ οφειλετών
 • Πλήρης αυτοματοποίηση της διαδικασίας πίστωσης των υπερεισπράξεων στους λογαριασμούς των φορολογουμένων ή συμψηφισμού με άλλες οφειλές τους, χωρίς την παρεμβολή οποιασδήποτε διοικητικής διαδικασίας
 • Ψηφιοποίηση του φορολογικού μητρώου. Εναρξη και μεταβολή Νομικών Οντοτήτων που δεν συστήνονται στο ΓΕΜΗ. Διακοπή υπό ίδρυση Φυσικών Προσώπων, Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων. Μεταβολές και διαγραφή Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων που συστήνονται στο ΓΕΜΗ. Διαδικασία ένταξης στο Ειδικό Καθεστώς Αγροτών. Διακοπή εργασιών επιχείρησης φυσικού προσώπου
 • Επέκταση διαλειτουργικότητας με συστήματα άλλων φορέων (ΓΕΜΗ, υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου)
 • Ανάπτυξη εφαρμογής για ψηφιακά αιτήματα και εγκρίσεις παραλαβής οχημάτων από αναπήρους, καθώς και για τη χορήγηση απαλλαγής τελών κυκλοφορίας

ΠΗΓΗ

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #5dacee;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 450px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}