Τα 45,5 δις αγγίζουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς τον ΕΦΚΑ

Πέμπτη 06/12/2023    02 : 37 : 48
εφκα
69 / 100

Αιμορραγία χωρίς σταματημό εξακολουθεί-αν και μειούμενη- να έχει ο ΕΦΚΑ ο οποίος έκλεισε το τρίτο τρίμηνο του 2022 με συνολικά χρέη 45,4 δις ευρώ με τις συνολικές οφειλές που πιστοποιήθηκαν στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών εισφορών να φτάνουν στα 31,8 δις ευρώ.

Σύμφωνα με την τριμηνιαία έκθεση του ΚΕΑΟ οι συνολικές εισπράξεις χρεών εντός του τριμήνου (Ιούλιος – Σεπτέμβριος 2022) ανέρχονται σε 447.218 ευρώ, ενώ από την έναρξη της λειτουργίας του Κ.Ε.Α.Ο. έχουν εισπραχθεί συνολικά 9.054.216.478 ευρώ.

Εντός του τρίτου τριμήνου του 2022 στο Κ.Ε.Α.Ο. εντάχθηκαν 20.982 οφειλέτες από το e-ΕΦΚΑ Μισθωτών/τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, 16.272 οφειλέτες από τον e-ΕΦΚΑ Μη Μισθωτών, 148 οφειλέτες από τον τ.ΟΑΕΕ, 305

οφειλέτες από τον τ. ΟΓΑ, 553 οφειλέτες από το τ.ΕΤΑΑ, 1 οφειλέτης από το τ.ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, 226 οφειλέτες από το τ.ΕΤΕΑΕΠ και 9 οφειλέτες
από Φορείς εκτός e-Ε.Φ.Κ.Α.

Συνολικά στο τρίτο τρίμηνο του 2022 εντάχθηκαν 38.496 οφειλέτες με οφειλές ύψους 204.115.095 ευρώ (κύριες οφειλές και πρόσθετα τέλη).

Το πλήθος οφειλετών δεν ανταποκρίνεται σε διακριτούς οφειλέτες αλλά σε διακριτά Μητρώα Οφειλετών δεδομένου ότι κάποιοι οφειλέτες έχουν περισσότερα από ένα Μητρώα Οφειλέτη. Περιλαμβάνει πολλαπλά Μητρώα οφειλετών – μη μισθωτών που έχουν τόσο οφειλές στους επιμέρους τέως Φορείς (π.χ. ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ κλπ.) όσο και οφειλές από το 2017 και μετά προς τον e-ΕΦΚΑ.

Συμπεριλαμβάνονται οι οφειλές προς τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, καθώς και οι οφειλές προς e-ΕΦΚΑ Μισθωτών μετά την 1/1/2017

Οι φορείς εκτός e-ΕΦΚΑ είναι οι: ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ, ΕΔΟΕΑΠ, ΤΕΑΥΦΕ

Στο τέλος του Σεπτεμβρίου το συνολικό ποσό των 31.885.530.106 ευρώ σε οφειλές που έχουν ενταχθεί στο ΚΕΑΟ, διαμορφώθηκε στα 467.711.028 ευρώ (τρέχον υπόλοιπο).

Το συνολικό χρέος στις 30/6/2022 ήταν 43.430.365.941 ευρώ και μέσα στο επόμενο τρίμηνο το χρέος αυξήθηκε κατά 2.037.345.087 ευρώ. Η μεταβολή αφορούσε αύξηση κατά 2.062.852.958 ευρώ στα πρόσθετα τέλη, ενώ οι κύριες οφειλές μειώθηκαν κατά 25.507.871 ευρώ. Η αύξηση αυτή στα πρόσθετα τέλη οφείλεται κυρίως στην αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Προφίλ οφειλετών

  • Υπάρχει συγκέντρωση πλήθους οφειλετών στις χαμηλότερες κλίμακες οφειλών με 1.843.805 οφειλέτες (78,05% των οφειλετών) να έχουν οφειλή έως 15.000 ευρώ ο καθένας
  • το 89,80% των οφειλετών (2.121.505 οφειλέτες) έχουν οφειλή έως 1.000 ευρώ ο καθένας
  • μεγάλο μέρος του υπολοίπου οφειλών αφορά 87.886 οφειλέτες που έχουν οφειλή από 50.000 – 100.000 ευρώ (13,59% του τρέχοντος
    υπολοίπου)
  • το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών αφορά λίγους μεγαλο-οφειλέτες με οφειλές άνω του 1εκ. ευρώ (2.547 οφειλέτες συγκεντρώνουν το 23,91% του υπόλοιπου οφειλών).

ΠΗΓΗ

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #5dacee;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 450px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}