ΕΦΚΑ: Ποιοι θα πάρουν επιστροφή εισφορών και ποιοι θα πληρώσουν

 13/04/2024    03 : 55 : 39
εφκα
70 / 100

Στο… περίμενε είναι εδώ και μήνες σχεδόν 250.000 μισθωτοί που παράλληλα ασκούν και ελεύθερο επάγγελμα! Η διαδικασία εκκαθάρισης των εισφορών τους για το 2021 άρχισε να «τρέχει» επιτέλους και τώρα περιμένουν είτε να εισπράξουν τα ποσά που τους χρωστάει ο e-ΕΦΚΑ, είτε να πληρώσουν τις οφειλές τους όπως αυτές θα προκύψουν με το «κλείσιμο» της διαδικασίας. Με νέες διευκρινίσεις του e-ΕΦΚΑ λοιπόν καθορίζεται η 30η Δεκεμβρίου ως ημέρα καταβολής της 1ης δόσης για όσους έχουν ανοιχτούς λογαριασμούς με τα ταμεία.

Γράφει ο Βαγγέλης Δουράκης

Δεν είναι όμως μόνον αυτοί που έχουν να δώσουν: Υπάρχουν και εκείνοι που έχουν να πάρουν σημαντικά ποσά επιστροφών! Και εκτός εξαιρετικού απροόπτου θα τα λάβουν μέσα στον Δεκέμβριο, σύμφωνα με το enikonomia.gr. Το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης γνωστοποιείται στους ασφαλισμένους με ανάρτηση Ειδοποιητηρίου Εκκαθάρισης στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες e-ΕΦΚΑ. Παράλληλα ενημερώνεται η μηχανογραφική εφαρμογή «Ασφάλιση – Έσοδα Μη Μισθωτών ασφαλισμένων e-ΕΦΚΑ».

Πώς θα εξοφληθούν τα χρέη
Το χρεωστικό υπόλοιπο της εκκαθάρισης, σύμφωνα με την αριθμ. 631/42/17.11.2022 απόφαση του ΔΣ e-ΕΦΚΑ, αναζητείται ισόποσα κατανεμημένο σε έξι (6) μηνιαίες δόσεις – όπως αυτό αναζητήθηκε και κατά την εκκαθάριση εισφορών έτους 2020 – και η προθεσμία εμπρόθεσμης καταβολής της πρώτης (1ης) δόσης εκκαθάρισης ορίστηκε η 30/12/2022.

Κάθε επόμενη δόση καταβάλλεται, μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα, με τελευταία δόση την 31.05.2023.

Μετά την ημερομηνία εμπρόθεσμης πληρωμής, οι δόσεις καθίστανται ληξιπρόθεσμες και επιβαρύνονται, κατά τα γνωστά, με τις νόμιμες προσαυξήσεις (ν.4158/2013).

Το πιστωτικό υπόλοιπο της εκκαθάρισης, επιστρέφεται στους δικαιούχους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 104 του ν.4387/2016 όπως ισχύει και την οριζόμενη διαδικασία από την αριθ. Δ.15/Δ’/90598/11.11.2021 ΥΑ, με θέμα «Καθορισμός της διαδικασίας συμψηφισμού και επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.)».

Ποιοι ασφαλισμένοι πληρώνουν και ποιοι περιμένουν «επιστροφή»
Οι ασφαλισμένοι με πιστωτική εκκαθάριση θα ενημερωθούν για την διαδικασία επιστροφής του με:

– ανάρτηση προσωποποιημένου μηνύματος στον λογαριασμό τους στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες (Εισφορές Μη Μισθωτών e-ΕΦΚΑ → Μηνύματα) και

– αποστολή μηνύματος στην δ/νση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) που έχουν δηλώσει στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες για να λαμβάνουν ενημερώσεις. (Ατομικά Στοιχεία-email ή Εισφορές Μη Μισθωτών e-ΕΦΚΑ → Ατομικά Στοιχεία-email).

Επί της ουσίας πρόκειται για παράλληλα απασχολούμενους οι οποίοι αν και εντός του 2021 κατέβαλλαν μεγαλύτερες εισφορές από εκείνες που θα έπρεπε, δεν έχουν δει ακόμη στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς τα ποσά των επιστροφών τα οποία τους αναλογούν.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ θα ολοκληρώσουν τη διασταύρωση των στοιχείων για τους 250.000 μισθωτούς που παράλληλα ασκούν και ελεύθερο επάγγελμα: Υπολογίζεται ότι για περίπου 50.000 θα προκύψουν χρεωστικά υπόλοιπα, τα οποία και θα αποπληρωθούν σε δόσεις. Υψηλόβαθμα στελέχη του e-ΕΦΚΑ αναφέρουν ότι η αποπληρωμή των επιπλέον εισφορών που διαμορφώνονται κατά μέσο όρο στα 600- 700 ευρώ θα γίνει σε έξι δόσεις. Για την συντριπτική πλειοψηφία των παράλληλα ασφαλισμένων ελεύθερων επαγγελματιών, προκύπτουν πιστωτικά ή μηδενικά υπόλοιπα. Δηλαδή, είτε θα δικαιούνται να λάβουν επιστροφές εισφορών, είτε δεν λάβουν, αλλά ούτε και θα υποχρεούνται να καταβάλλουν καμία διαφορά στον e-ΕΦΚΑ.

Πώς γίνεται η εκκαθάριση των εισφορών
Η διαδικασία αυτή αφορά σε ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες που διατηρούσαν παράλληλα μισθωτή εργασία για μέρος ή ολόκληρο το 2021 και έχουν καταβάλει τις εισφορές που αντιστοιχούν στη μισθωτή τους απασχόληση βάσει των ασφαλιστέων τους αποδοχών. Οι συγκεκριμένοι καλούνται πλέον να πληρώσουν και για τις μη μισθωτές υπηρεσίες, μόνο στην περίπτωση που οι καταβληθείσες εισφορές είναι χαμηλότερες των 262 ευρώ (2η ασφαλιστική κατηγορία συν 10 ευρώ για ανεργία). Εκτός εάν ο ασφαλισμένος έχει επιλέξει μεγαλύτερη ασφαλιστική κατηγορία, οπότε πρέπει να καταβάλει υψηλότερες εισφορές.

Ωφελημένοι είναι οι παραλλήλως απασχολούμενοι, οι οποίοι καλύπτουν το πλαφόν των εισφορών από τη μισθωτή τους απασχόληση (αντιστοιχεί σε μισθό 930 ευρώ), οπότε και δεν απαιτείται να καταβάλλουν επιπλέον εισφορά. Για την εν λόγω κατηγορία αυτομάτως αναστέλλεται η έκδοση ειδοποιητηρίου ασφαλιστικών εισφορών.

Μέσω mail η ενημέρωση των ασφαλισμένων
Αναφορικά με την εν λόγω διαδικασία εκκαθάρισης εισφορών 2021, για ενημέρωση των ασφαλισμένων ήδη έχει σταλεί μέσω email ενημερωτικό σημείωμα και θα ακολουθήσουν επιπλέον ενημερώσεις όπου απαιτηθεί.

Προτείνεται στους ασφαλισμένους η δήλωση δ/νσης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (Ατομικά Στοιχεία-email ή Εισφορές Μη Μισθωτών e-ΕΦΚΑ → Ατομικά Στοιχεία-email) για έγκαιρη ενημέρωση και για την διασφάλιση των δικαιωμάτων τους σε συνδυασμό με τον προγραμματισμό εξυπηρέτησης των ασφαλιστικών τους υποχρεώσεων.

Μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης (πέρας της τελευταίας δόσης εκκαθάρισης), ακολουθεί η τελική αποτύπωση και τακτοποίηση των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών που είχαν ενταχθεί σε εκκαθάριση.

Ακολούθως μεταβολές που τροποποιούν τις μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές αναζητούνται ως χρεώσεις ή αποδίδονται ως πιστώσεις με την τρέχουσα εισφορά, κατά τα γνωστά. Εφόσον δεν υφίστανται τρέχουσες εισφορές (λόγω αναστολής έκδοσης ειδοποιητηρίων ή διακοπής της ασφάλισης), εκδίδεται το τρέχον ειδοποιητήριο με τα ανωτέρω ποσά.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #5dacee;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 450px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}