Επιμένει η ΕΚΤ: Να μην φορολογηθούν οι ιταλικές τράπεζες!

 14/06/2024    12 : 28 : 03
lagarde
65 / 100

Στην περίπτωση της Ελλάδα την θέση της ΕΚΤ έχουν πάρει κάποια ΜΜΕ…που για να γλείψουν τους χρηματοδότες τους…βγάζουν καταστροφολογικά σενάρια αν τυχόν φορολογηθούν οι τράπεζες…Οι οποίες ληστεύουν non-stop δανειολήπτες, καταθέτες και επιχειρήσεις μέσα(και όχι μόνο)από τα ληστρικά επιτόκια, προμήθειες και επιτόκια καταθέσεων-ανέκδοτο… 

Αντίθετη, καταρχήν, στην επιβολή έκτακτου φόρου στις ιταλικές τράπεζες είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, υποστηρίζοντας επί της ουσίας ότι τέτοιοι έκτακτοι φόροι θα μπορούσαν να έχουν αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις, περιορίζοντας την ικανότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων να παρέχουν πιστώσεις.

Ειδικότερα, απαντώντας σε σχετικό αίτημα που υπέβαλε η ιταλική κυβέρνηση, η ΕΚΤ, σε γνωμοδότηση της επισημαίνει ότι όπως είχε γνωμοδοτήσει στο πρόσφατο παρελθόν σχετικά με νομοσχέδια που θεσπίζουν φόρους οι οποίοι εφαρμόζονται στα πιστωτικά ιδρύματα σε πολλά κράτη μέλη, η επιβολή ενός έκτακτου φόρου στον τραπεζικό τομέα θα μπορούσε να δυσχεράνει τη δημιουργία πρόσθετων κεφαλαιακών αποθεμάτων ασφαλείας εκ μέρους των πιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς τα διανεμόμενα κέρδη τους θα μειωθούν, καθιστώντας τα λιγότερο ανθεκτικά σε4 οικονομικούς κραδασμούς.

Στην πραγματικότητα, όπως αναφέρει η ΕΚΤ, τέτοιοι έκτακτοι φόροι θα μπορούσαν να έχουν αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις περιορίζοντας την ικανότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων να παρέχουν πιστώσεις, συμβάλλοντας σε λιγότερο ευνοϊκούς όρους για τους πελάτες κατά την παροχή δανείων και άλλων υπηρεσιών.

Είναι σημαντικό τα πιστωτικά ιδρύματα να διαθέτουν υγιές κεφάλαιο για να εκπληρώσουν τον ρόλο τους ως μεσίτες πιστώσεων στην οικονομία.

Μεγαλύτερο κόστος και λιγότερα δάνεια, αναφέρει η ΕΚΤ, μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την πραγματική οικονομία και την ανάπτυξη.

Επιπροσθέτως, αναφέρει η ΕΚΤ ότι ο έκτακτος φόρος μπορεί να οδηγήσει σε κατακερματισμό του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού συστήματος λόγω του ετερογενούς χαρακτήρα τέτοιων φόρων.

Ο κίνδυνος της διπλής φορολογίας για πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν και μέσω υποκαταστημάτων σε άλλες δικαιοδοσίες όπου επιβάλλεται έκτακτος φόρος που επίσης επιβάλλονται μπορεί να είναι μια περαιτέρω πηγή τέτοιου κατακερματισμού.

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, η ΕΚΤ, προκειμένου να αξιολογηθεί εάν η αίτησή της Ιταλίας συνιστά κινδύνους για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, και ιδίως κατά πόσον έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει αρνητικά τον τραπεζικό τομέα ανθεκτικότητα και προκαλούν στρέβλωση της αγοράς, το νομοθετικό διάταγμα να συνοδεύεται από ενδελεχή ανάλυση αναφορικά με τις πιθανές αρνητικές συνέπειες για τον τραπεζικό τομέα

Η ανάλυση αυτή θα πρέπει να αναφέρει λεπτομερώς, ειδικότερα, τις συγκεκριμένες επιπτώσεις του έκτακτου φόρου στη μακροπρόθεσμη κερδοφορία και το κεφάλαιο των πιστωτικών ιδρυμάτων, την πρόσβαση στη χρηματοδότηση και την παροχή νέων όρων δανεισμού και ανταγωνισμού στην αγορά, και τις πιθανές επιπτώσεις της στη ρευστότητα.

ΠΗΓΗ

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #5dacee;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 450px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}