Εξωδικαστικός: Υποχρεωτική διαμεσολάβηση δια νόμου ετοιμάζει η κυβέρνηση

 02/12/2023    07 : 23 : 23
xrei1 650
70 / 100

Υποχρεωτική αναμένεται να γίνει η διαμεσολάβηση για την ενίσχυση των ρυθμίσεων μέσω εξωδικαστικού μηχανισμού.

Σύμφωνα με πληροφορίες του insider.gr, στις αρχές του νέου έτους θα είναι έτοιμη για να νομοθετηθεί η υποχρεωτική διαμεσολάβηση στην περίπτωση που έχει απορριφθεί η ρύθμιση από τους πιστωτές ή τον οφειλέτη. Το μέτρο θα είναι ένα ακόμη βήμα για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του εξωδικαστικού μηχανισμού και την αύξηση της εγκρισιμότητας ρυθμίσεων οφειλών (σ.σ. το ποσοστό εγκρισιμότητας κινείται τώρα στο 60%) για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους, ενόψει του στόχου για ρυθμίσεις 1 δισ. ευρώ μέχρι τον Φεβρουάριο του 2023.

Με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο (άρθρα 15-16 του ν.4738/2020), η διαμεσολάβηση προβλέπεται ως δυνατότητα, αλλά δεν έχει υποχρεωτικότητα και άρα η χρήση της δεν οδηγεί σε ρύθμιση.

Ο νόμος συγκεκριμένα προβλέπει ότι οι οφειλέτες μπορούν να απευθυνθούν σε έναν πιστοποιημένο διαμεσολαβητή, ο οποίος αναλαμβάνει ως ανεξάρτητος ενδιάμεσος να παρευρίσκεται σε όλες τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στους ιδιώτες πιστωτές και στον οφειλέτη και συντελεί στην εύρεση μιας βιώσιμης ρύθμισης οφειλών.

Ειδικότερα, μετά την υποβολή της αίτησης από τον οφειλέτη στην πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, οι χρηματοδοτικοί φορείς (δηλ. οι τράπεζες και οι εταιρείες διαχείρισης) μπορούν να καταθέσουν πρόταση ρύθμισης οφειλών. Ο οφειλέτης έχει το δικαίωμα να διαπραγματευτεί επί της πρότασης ρύθμισης οφειλών των πιστωτών και εντός δέκα ημερολογιακών ημερών μπορεί να καταθέσει αίτημα υποβολής για διαμεσολάβηση. Εφόσον συμφωνήσει η πλειοψηφία των χρηματοδοτικών φορέων ως προς την αξία των σχετικών απαιτήσεων που αφορά, τότε ξεκινά η διαμεσολάβηση, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στο ν.4640/2019, με διάρκεια τριάντα ημερών.

Εντός αυτής της προθεσμίας, εφόσον επιτευχθεί η υπογραφή συμφωνίας αναδιάρθρωσης, μεταξύ της πλειοψηφίας των πιστωτών και του οφειλέτη, τότε η διαδικασία θεωρείται επιτυχής. Σε περίπτωση που παρέλθει η ανωτέρω προθεσμία και δεν έχει επιτευχθεί η υπογραφή συμφωνίας αναδιάρθρωσης, μεταξύ της πλειοψηφίας των πιστωτών και του οφειλέτη, τότε η διαδικασία θεωρείται λήξασα, δίχως δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης.

Με τον ίδιο τρόπο, κατά τη διαδικασία της εξυγίανσης, μετά την υποβολή της έκθεσης του εμπειρογνώμονα, ο οφειλέτης, σε συμφωνία με την πλειοψηφία των χρηματοδοτικών φορέων, μπορεί να αξιοποιήσει τη διαμεσολάβηση, με σκοπό να υποστηριχθεί κατά τις διαπραγματεύσεις.

Η επικείμενη νομοθετική ρύθμιση για την υποχρεωτικότητα της διαμεσολάβησης στην περίπτωση απόρριψης της ρύθμισης μεταξύ πιστωτών και οφειλέτη είναι ένα από τα μέτρα ενίσχυσης του εξωδικαστικού μηχανισμού που συζητούνται στις συνεχείς επαφές της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους με τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων.

Μεταξύ των μέτρων που συζητούνται μεταξύ ΕΓΔΙΧ και χρηματοδοτικών φορέων για να εφαρμοστούν είναι:

α) Η παροχή δυνατότητας στους πιστωτές (σημειώνεται ότι το Δημόσιο ακολουθεί τις αποφάσεις των τραπεζών και των εταιριών διαχείρισης) να αντιπροτείνουν ρύθμιση στον οφειλέτη. Η αντιπρόταση θα γίνεται ως απάντηση στην αυτοματοποιημένη ρύθμιση που δίνει ο αλγόριθμος της πλατφόρμας και θα αφορά ρυθμίσεις που δεν χρειάζονται νέα ρύθμιση.

β) Η μείωση της διάρκειας των ρυθμίσεων στα ανεξασφάλιστα δάνεια και η προσαρμογή της οφειλής, χωρίς ο οφειλέτης να έρχεται σε δυσμενέστερη θέση.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη έχει επέλθει μία σημαντική βελτίωση στο πλαίσιο λειτουργίας του εξωδικαστικού μηχανισμού και αυτή έχει να κάνει με την μείωση των περιθωρίων επιτοκίων στις ρυθμίσεις οφειλών. Ειδικότερα, το ετήσιο επιτόκιο ρύθμισης οφειλών χρηματοδοτικών φορέων μειώθηκε:

α) κατά 75 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε σε 2,50% + Euribor τριμήνου (με ελάχιστη τιμή το μηδέν) για οφειλές προς χρηματοδοτικούς φορείς που καλύπτονται ολικώς ή μερικώς από ειδικά προνόμια, από 3,25% που ήταν προηγουμένως, και

β) κατά 150 μ.β. και διαμορφώθηκε σε 3% + Euribor τριμήνου (με ελάχιστη τιμή το μηδέν) για οφειλές προς χρηματοδοτικούς φορείς που δεν καλύπτονται από ειδικά προνόμια, από 4,5% που ήταν προηγουμένως.

ΠΗΓΗ

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #5dacee;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 450px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}