Ενωση Εισαγγελέων Ελλάδος: “Οχι άλλους Ευρωπαίους Εισαγγελείς”!

 23/09/2023    02 : 53 : 49
δικαιοσυνη
70 / 100

Την κάθετη αντίθεση τους στο ενδεχόμενο, να αυξηθούν κατά τρεις οι θέσεις των Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων, που υπηρετούν στην Αθήνα, εκφράζουν οι Εισαγγελείς της χώρας.

Με επιστολή, που εστάλη στον υπηρεσιακό Υπουργό Δικαιοσύνης Φίλιππο Σπυρόπουλο από την Ενωση Εισαγγελέων Ελλάδας, ενώ παράλληλα κοινοποιήθηκε στον Εισαγγελέα Αρείου Πάγου Ισίδωρο Ντογιάκο, εκφράζουν την απόλυτη αντίθεση τους στην αύξηση κατά τριών, των θέσεων των Ευρωπαίων Εισαγγελέων, επισημαίνοντας το αδιέξοδο στο οποίο θα οδηγηθεί η ήδη επιβαρυμένη Δικαιοσύνη.

Διαβάστε την

ΠΡΟΣ ΤΟΝ Κ. ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Με τη με αριθμό 13529/24-3-2021 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης (ΦΕΚ Β39 102/29-3-2021) καθορίστηκε σε επτά (7), ο αριθμός των Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων, οι οποίοι στελεχώνουν το ομώνυμο Γραφείο και υπηρετούν σ΄ αυτό με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση, ενώ με τη με αριθμό 13530/26-3-2021 απόφαση του ίδιου Υπουργού Δικαιοσύνης (ΦΕΚ Β39 102/29-3-2021) έγινε η κατανομή των επτά(7) Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων ανά βαθμό δικαιοδοσίας και συγκεκριμένα: α) από τον πρώτο βαθμό δικαιοδοσίας τέσσερις (4) Εισαγγελείς ή Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών, β) από το δεύτερο βαθμό δικαιοδοσίας δύο (2) Εισαγγελείς ή Αντεισαγγελείς Εφετών και γ) από τον Άρειο
Πάγο, ένας (1) Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου. Επισημαίνεται ότι παραπάνω αριθμός των Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων είναι από τους μεγαλύτερους μεταξύ των κρατών μελών που μετέχουν στο θεσμό του Ευρωπαίου Εισαγγελέα .

Με το με αριθμό πρωτ. 5/8-2-2023 έγγραφό μας προς τον Υπουργό
Δικαιοσύνης, θέσαμε αναλυτικά υπόψη του, ότι:

α) Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, στην οποία προβλέπονται εκατόν σαράντα τέσσερις (144) οργανικές θέσεις εισαγγελικών λειτουργών, έντεκα (11) παραμένουν κενές, ενώ δεκαέξι (16) εισαγγελικοί λειτουργοί έχουν αποσπαστεί σε διάφορες υπηρεσίες και επιπλέον εννιά (9) εισαγγελικοί λειτουργοί τελούν σε άδεια (αναρρωτική, κυήσεως ή ανατροφής τέκνου), με αποτέλεσμα να παραμένουν ουσιαστικά κενές οι τριάντα έξι (36) θέσεις, ποσοστό που ισούται με το 1/4 της δυναμικότητάς της,

β) Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, στην οποία προβλέπονται τριάντα επτά (37) οργανικές θέσεις εισαγγελικών λειτουργών, τρεις (3) παραμένουν κενές, ενώ δυο (2) εισαγγελικοί λειτουργοί έχουν αποσπαστεί σε άλλες υπηρεσίες και επιπλέον τρεις (3) εισαγγελικοί λειτουργοί τελούν σε άδεια (αναρρωτική, κυήσεως ή ανατροφής τέκνου), δηλαδή παραμένουν ουσιαστικά κενές οι οκτώ (8) θέσεις, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 1/5 της δυναμικότητάς της .

Κενές οργανικές θέσεις εισαγγελικών λειτουργών υφίστανται και σε πολλές άλλες Εισαγγελίες Πρωτοδικών.

Για την κατά ένα μέρος κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων εισαγγελικών λειτουργών στις Εισαγγελίες της χώρας, ζητήσαμε την αύξηση των οργανικών θέσεων κατά δεκαεπτά (17) τουλάχιστον και συγκεκριμένα: κατά δύο (2) των θέσεων των Αντεισαγγελέων Αρείου Πάγου και κατά δεκαπέντε (15) των θέσεων Αντεισαγγελέων Πρωτοδικών, με αντίστοιχη αύξηση του αριθμού των εισακτέων της Κατεύθυνσης Εισαγγελέων της ΕΣΔΙ στον αμέσως επόμενο διαγωνισμό, χωρίς το αίτημά μας αυτό να έχει ικανοποιηθεί μέχρι σήμερα.

Παρόλα αυτά πληροφορούμαστε ότι εξετάζεται τώρα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης η αύξηση του αριθμού των Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων, χωρίς μάλιστα, απ’ όσο γνωρίζουμε, αίτημα ή σύμφωνη γνώμη των υπηρετούντων στο Γραφείο Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων, οι οποίοι, καλύτερα από
όλους, γνωρίζουν και το φόρτο εργασίας των εκεί υπηρετούντων εισαγγελικών λειτουργών και την τυχόν ανάγκη περαιτέρω στελέχωσης του Γραφείου.

Εκφράζουμε την απόλυτη αντίθεσή μας για την αύξηση του αριθμού των Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, καθόσον:

● Τυχόν αύξηση του αριθμού των Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων θα επιφέρει αυτόματα αντίστοιχη αύξηση των κενών οργανικών θέσεων στις Εισαγγελίες στις οποίες υπηρετούν αυτοί που θα επιλεγούν για την κάλυψη των νέων θέσεων.

● Η δημιουργία και άλλων περαιτέρω κενών στις προβλεπόμενες οργανικές θέσεις, θα επιτείνει ακόμη περισσότερο τον εργασιακό φόρτο των υπηρετούντων εισαγγελικών λειτουργών και θα συμβάλλει στη ματαίωση του βασικού στόχου της επιτάχυνσης στην απονομή της ποινικής δικαιοσύνης.

● Για την αύξηση, τη συγκεκριμένη μάλιστα χρονική περίοδο και υπό τις παρούσες περιστάσεις, του αριθμού των Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων , η οποία αυτόματα θα οδηγήσει στη δημιουργία αντίστοιχων επιπλέον κενών στις οργανικές θέσεις των εισαγγελιών, χωρίς καν δυνατότητα οποιασδήποτε πρόβλεψης για αντίστοιχη αύξηση των οργανικών θέσεων , θα πρέπει να υφίσταται κατεπείγουσα ανάγκη που την καθιστά απαραίτητη, αλλά και δυνατότητα των εισαγγελιών να λειτουργήσουν με επάρκεια μετά
την υλοποίηση της αύξησης αυτής, προϋποθέσεις οι οποίες είναι δεδομένο ότι, στην προκειμένη περίπτωση, δεν συντρέχουν.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

Ευάγγελος Μπακέλας, Εισαγγελέας Εφετών

Ιωάννης Σέβης, Εισαγγελέας Πρωτοδικών

Κοινοπ.:κ. Εισαγγελέα Αρείου Πάγου

ΠΗΓΗ

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #5dacee;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 450px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}