Εντατικοποιούνται οι έλεγχοι της Επιθεώρησης Εργασίας…

 25/06/2024    10 : 56 : 14
επιθεωρηση εργασιας
70 / 100

Εντατικούς και στοχευμένους ελέγχους συνεχίζει να διενεργεί η Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας, στην αιχμή της τουριστικής περιόδου. Στόχος είναι η πρόληψη και η αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην αγορά εργασίας, η προστασία των εργαζομένων, η συνεπής εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, αλλά και η εν γένει εύρυθμη λειτουργία της αγοράς εργασίας.

Μάλιστα, σύμφωνα με την Επιθεώρηση Εργασίας, η αποδοτικότητα των ελέγχων μεγιστοποιείται με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει η τεχνολογία, μέσω της ανάλυσης δεδομένων, της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, της διαρκούς διασύνδεσης, ακόμη και την ώρα πραγματοποίησης των ελέγχων και της γενικότερης ψηφιοποίησης των διαδικασιών, αλλά και με τον σχεδιασμό τους στη βάση της αξιολόγησης κινδύνου (risk analysis). Με τον τρόπο αυτό, ενισχύεται η ταχύτητα και η αξιοπιστία των ελέγχων.

Ήδη, με βάση τους ετήσιους στόχους, που έχουν τεθεί, η Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας πραγματοποιεί, από τις αρχές του 2023, ελέγχους, που αφορούν, μεταξύ άλλων, την πρόληψη και την αντιμετώπιση της παραβατικότητας στον τομέα των εργασιακών σχέσεων, περιλαμβανομένης της καταπολέμησης της αδήλωτης και της υποδηλωμένης εργασίας, σε όλους τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, με κύρια προτεραιότητα σε επιχειρήσεις και κλάδους με υψηλό δείκτη κινδύνου παραβατικότητας, σε επιχειρήσεις που δεν έχουν ελεγχθεί την τελευταία τριετία, σε όσες λειτουργούν σε εποχιακή βάση, καθώς και σε επιχειρήσεις στις οποίες εφαρμόζεται το σύστημα της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας.

Άδωνις Γεωργιάδης: Θα ξεπεραστεί ο αυξημένος ετήσιος στόχος των 66.000 ελέγχων

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Άδωνις Γεωργιάδης, εκτιμά ότι ο συνολικός αριθμός των ελέγχων, που θα διενεργηθούν από τις Περιφερειακές Δ/νσεις Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, τις Περιφερειακές Δ/νσεις Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία και από την Υπηρεσία Ειδικών Επιθεωρητών Εργασίας της Γενικής Διεύθυνσης Εποπτείας και Ελέγχων της Επιθεώρησης Εργασίας, κατά το έτος 2023, θα ξεπεράσει τον αρχικό στόχο των 66.000 ελέγχων.

Όπως αναφέρει ο κ. Γεωργιάδης, «η εντατικοποίηση και ποσοτική αύξηση των ελέγχων αποτυπώνεται στο επιχειρησιακό σχέδιο που υλοποιείται για το τρέχον έτος από την Επιθεώρηση Εργασίας. Παράλληλα, με τον αυξημένο ετήσιο στόχο των 66.000 ελέγχων, που φαίνεται ότι θα ξεπεραστεί, μέχρι το τέλος της χρονιάς, βασικά ζητούμενα είναι η ποιοτική αναβάθμιση και η πραγματοποίηση στοχευμένων ενεργειών τόσο στο κομμάτι των εργασιακών σχέσεων όσο και σε αυτό της υγείας και της ασφάλειας».

«Αυτά γίνονται με την αξιοποίηση σύγχρονων μεθόδων ανάλυσης δεδομένων και τη χρήση ψηφιακών μέσων στο πεδίο, όπως οι online φορητές συσκευές (tablets), που βρίσκονται ήδη στα χέρια των επιθεωρητών και λειτουργούν ως πολλαπλασιαστής ισχύος» σημειώνει ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Άδωνις Γεωργιάδης, στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Οι έλεγχοι και οι παραβάσεις

Με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Επιθεώρησης Εργασίας, από τον Ιανουάριο έως τον Μάιο του 2023, έγιναν συνολικά 28.804 έλεγχοι και επιβλήθηκαν 5.790 κυρώσεις και πρόστιμα, συνολικού ύψους 14.940.374 ευρώ. Συγκεκριμένα, κατά την περίοδο αυτή, η Επιθεώρηση Εργασιακών Σχέσεων διενήργησε 15.495 ελέγχους (4.247 επιβαλλόμενες κυρώσεις), ενώ 11.139 έλεγχοι έγιναν από την Επιθεώρηση Υγείας & Ασφάλειας, που επέβαλε 1.331 κυρώσεις και 2.170 ελέγχους πραγματοποίησαν οι Ειδικοί Επιθεωρητές, οι οποίοι επέβαλαν 212 κυρώσεις.

Όπως προκύπτει από την ανάλυση των στοιχείων, όσον αφορά στις εργασιακές σχέσεις, τα είδη παραβάσεων, που διαπιστώθηκαν συχνότερα, από τον Ιανουάριο έως και τον Μάιο του 2023, είναι η μη τήρηση της υποχρέωσης του εργοδότη να αναρτά σε εμφανές σημείο στην επιχείρηση τους πίνακες προσωπικού (αριθμός παραβάσεων: 1.406), η αδήλωτη εργασία (αριθμός παραβάσεων: 362), η άρνηση εισόδου και πρόσβασης, παροχής στοιχείων ή πληροφοριών ή παροχής ανακριβών στοιχείων (αριθμός παραβάσεων: 301), η μη καταβολή δεδουλευμένων, επιδομάτων εορτών και λοιπών αποδοχών (αριθμός παραβάσεων: 283), τα χρονικά όρια λειτουργίας επιχειρήσεων, εργασίας εργαζομένων, εβδομαδιαία ανάπαυση, αργίες (αριθμός παραβάσεων: 220), έλεγχοι στις οδικές μεταφορές (αριθμός παραβάσεων: 100), υπέρβαση χρόνου εργασίας (αριθμός παραβάσεων: 99) κτλ.

Σύμφωνα με την Επιθεώρηση Εργασίας, οι έλεγχοι συνεχίζονται με αμείωτη ένταση και τους υπόλοιπες μήνες του 2023, όπως, άλλωστε, συνέβη και το 2022, όπου διενεργήθηκαν συνολικά 65.286 έλεγχοι και επιβλήθηκαν 14.504 κυρώσεις και πρόστιμα, συνολικού ύψους 35.966.183,50 ευρώ.

ΠΗΓΗ

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #5dacee;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 450px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}