Εκτινάχθηκε στα 46,2 δις το χρέος στον ΕΦΚΑ

 19/07/2024    05 : 20 : 27
εφκα
64 / 100

Χρέη στον ΕΦΚΑ: Πέντε εξαιρέσεις από τις κατασχέσεις που ετοιμάζει μέσα στο επόμενο εξάμηνο το ΚΕΑΟ, περιλαμβάνονται σε νέα εγκύκλιο του φορέα.

Από τις κατασχέσεις στις 37.000 σημειώσεις που έχει αποστείλει το Κέντρο είσπραξης σε οφειλέτες θα εξαιρούνται:

• οι οφειλές οι οποίες έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης και τηρούνται οι όροι αυτής,
• οι οφειλές οι οποίες τελούν υπό αναστολή καταβολής με προσωρινή διαταγή, δικαστική απόφαση, πράξη διοικητικού οργάνου ή εκ του νόμου,
• οι οφειλές οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως ανεπίδεκτες είσπραξης,
• οι οφειλές των αποβιωσάντων ή ανηλίκων και
• οι οφειλές των νομικών προσώπων εντός του στενού ή ευρύτερου δημοσίου τομέα.

Αιτήματα οφειλετών για τη διόρθωση, άρση ή διαγραφή των δημοσιοποιούμενων στοιχείων θα διαβιβάζονται στο Γ’ Τμήμα της Δ/νσης Αναγκαστικών Μέτρων Είσπραξης και Νομικής Υποστήριξης ΚΕΑΟ, με σχετική εισήγηση των αρμοδίων οργάνων των υπηρεσιών, μόνο εφόσον από τον διενεργηθέντα έλεγχο προκύπτει η συνδρομή των απαιτούμενων προϋποθέσεων για την ικανοποίηση του αιτήματος, ενώ σε αντίθετη περίπτωση το αίτημα θα απορρίπτεται.

ΚΕΑΟ: Αυξήθηκαν όλες οι κατηγορίες οφειλής άνω των 10.000 ευρώ

Στο τέλος του Ιουλίου το έλλειμμα διαμορφώθηκε στα 46,2 δις. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 255,6 εκατ. ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και παρατηρείται στις συνολικές οφειλές κατά περίπου 3,1 δισ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Η αύξηση στις ληξιπρόθεσμες κύριες οφειλές παρατηρείται σε όλες κατηγορίες οφειλής άνω των 10.000 ευρώ με τη μεγαλύτερη να εντοπίζεται σε αυτή μεταξύ 100.000 και 1.000.000 ευρώ (κατά 556 εκατ. ευρώ).

Ο αριθμός των οφειλετών παρουσίασε μείωση κατά 130.369, με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός των μητρώων με οφειλές σε ασφαλιστικά ταμεία να διαμορφώνεται στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2023 σε 2.293.204 μητρώα.

ΠΗΓΗ

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #5dacee;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 450px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}