Από «κόσκινο» χιλιάδες εισαγόμενα μεταχειρισμένα ΙΧ

 20/07/2024    07 : 13 : 48
αυτοκινητα
64 / 100

Επαλήθευση των Πιστοποιητικών Συμμόρφωσης θα πραγματοποιήσει η αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών σε πάνω από 1.000 εισαγόμενα μεταχειρισμένα επιβατικά αλλά και επαγγελματικά οχήματα!

Ο λόγος του έκτακτου ελέγχου έχει να κάνει με το γεγονός ότι τον τελευταίο καιρό ακούγονται πάρα πολλά τόσο για πλαστά Πιστοποιητικά Συμμόρφωσης όσο και για Δελτία ΚΤΕΟ τα οποία κάποιοι επιτήδειοι προμηθεύονται από την εγχώρια αγορά έναντι 300 ευρώ και 200 ευρώ αντίστοιχα.

Ο έκτακτος έλεγχος στα εισαγόμενα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και επαγγελματικά οχήματα από τις 7 έως και 10 Νοεμβρίου 2022 αφορά πάρα πολλές Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών της χώρας και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι κάποιο έγγραφο είναι πλαστό αμέσως κινούνται οι διαδικασίες επιβολής προστίμων και ανάκλησης της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος!

Ο Σύνδεσμος Εμπόρων Εισαγωγέων Αυτοκινήτων Ελλάδος (ΣΕΕΑΕ) εμφανίζεται απόλυτα σύμφωνος με τους έκτακτους ελέγχους των Πιστοποιητικών Συμμόρφωσης αλλά και των ΚΤΕΟ καθώς με αυτό τον τρόπο θα ανευρεθούν οι επιτήδειοι έμποροι και θα τιμωρηθούν οι οποίοι λειτουργούν εις βάρος των νόμιμων επιχειρήσεων του κλάδου που πληρώνουν πολύ περισσότερα χρήματα για να εισάγουν οχήματα με τα έγγραφα που ορίζει η ελληνική νομοθεσία.

Να υπενθυμίσουμε πως το πρόστιμο στον εισαγωγέα του οχήματος με τα πλαστά έγγραφα ή γυρισμένα χιλιόμετρα κυμαίνονται από 5.000 ευρώ έως 50.000 ευρώ! Σε περίπτωση υποτροπής με την τέλεση της ίδιας παράβασης εντός τριών ετών από την έκδοση της απόφασης επιβολής του ανωτέρω προστίμου, το ποσό του επιβαλλόμενου προστίμου διπλασιάζεται.

Ειδικότερα το έγγραφο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών αναγράφει ότι: «Επαλήθευση Πιστοποιητικών Συμμόρφωσης (CoC) που κατατέθηκαν από τις 7 έως τις 10 Νοεμβρίου 2022, κατά τη διαδικασία χορήγησης στοιχείων κυκλοφορίας ανάριθμων ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων οχημάτων κατηγορίας Μ1, Ν1 που εισήχθησαν ως μεταχειρισμένα στην Ελλάδα.

1) Σύμφωνα με το άρθρο 1 της (β) σχετικής υπουργικής απόφασης ισχύει ότι: «Κατά τη διαδικασία χορήγησης στοιχείων κυκλοφορίας ανάριθμων ιδιωτικής χρήσης οχημάτων κατηγορίας Μ1, Ν1 που εισάγονται μεταχειρισμένα στην Ελλάδα από άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. ή και από τρίτες χώρες εφόσον έχουν κυκλοφορήσει για πρώτη φορά ως καινούρια σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πέραν των λοιπών δικαιολογητικών, προσκομίζεται και το πιστοποιητικό συμμόρφωσης του οχήματος.

Εξαιρούνται τα οχήματα για τα οποία νομίμως ουδέποτε έχει εκδοθεί Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης από το εργοστάσιο παραγωγής, γεγονός που διαπιστώνεται με σχετική Βεβαίωση του Εθνικού Διανομέα της μάρκας στη χώρα μας και τα οχήματα το εργοστάσιο παραγωγής (μάρκα) των οποίων έχει αναστείλει τη λειτουργία του ή δεν εκπροσωπείται στη χώρα μας, γεγονός που διαπιστώνεται με σχετική βεβαίωση του ΣΕΑΑ. Στην πρώτη περίπτωση, ο Εθνικός Διανομέας θα πρέπει επίσης να βεβαιώσει την εκ κατασκευής αντιρρυπαντική τεχνολογία του οχήματος, τις εκπομπές CO2 (συνδυασμένος κύκλος) και τον κυβισμό, εφόσον διαθέτει αυτές τις πληροφορίες ή να δηλώσει ότι δεν είναι διαθέσιμες.».

2) Σε συνέχεια της (β) σχετικής υπουργικής απόφασης και της (γ) σχετικής διευκρινιστικής εγκυκλίου παρακαλούμε θερμά όπως αποστείλετε ηλεκτρονικά στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Υπηρεσίας μας (…@yme.gov,gr), το συντομότερο δυνατόν και πάντως όχι αργότερα από τις 23/01/2023, τα ψηφιοποιημένα αντίγραφα (μορφής pdf) των Πιστοποιητικών Συμμόρφωσης (CoC) που κατατέθηκαν στις Υπηρεσίες σας από τις 7 έως τις 10 Νοεμβρίου 2022, κατά τη διαδικασία χορήγησης στοιχείων κυκλοφορίας των ανάριθμων ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων οχημάτων κατηγορίας Μ1, Ν1, που εισήχθησαν ως μεταχειρισμένα στην Ελλάδα και εμφαίνονται στους συνημμένους Πίνακες του παρόντος, προκειμένου στη συνέχεια να προβούμε στην επαλήθευση της ακρίβειας των στοιχείων τους και της γνησιότητάς τους.

3) Στην περίπτωση που την ανωτέρω χρονική περίοδο (7 έως και 10 Νοεμβρίου 2022) υποβλήθηκαν στις Υπηρεσίες σας και αιτήσεις για την ταξινόμηση ανάριθμων ιδιωτικής χρήσης εισαγόμενων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων οχημάτων κατηγορίας Μ1, Ν1, που συμπεριλαμβάνονται στους συνημμένους Πίνακες του παρόντος, για τα οποία ουδέποτε έχει εκδοθεί Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης (CoC) από το εργοστάσιο παραγωγής τους, ή το εργοστάσιο παραγωγής τους έχει αναστείλει τη λειτουργία του, ή δεν εκπροσωπείται στη χώρα μας, παρακαλούμε θερμά όπως αποστείλετε ηλεκτρονικά στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Υπηρεσίας μας (…@yme.gov,gr), το συντομότερο δυνατόν και πάντως όχι αργότερα από τις 23/01/2023 τα, κατά περίπτωση οχήματος, ψηφιοποιημένα αντίγραφα (μορφής pdf) των Βεβαιώσεων του άρθρου 1 της (β) σχετικής υπουργικής απόφασης, δηλαδή είτε των Βεβαιώσεων των εθνικών διανομέων των εν λόγω οχημάτων, είτε του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων (Σ.Ε.Α.Α).

4) Τα ανωτέρω αντίγραφα CoC και βεβαιώσεις, παρακαλούμε όπως αντιστοιχηθούν με τον πίνακα ταξινομημένων επιβατικών ιδιωτικής χρήσης εισαγόμενων μεταχειρισμένων οχημάτων κατηγορίας Μ1, Ν1 ως προς το σύνολο των εγγραφών που αφορούν κάθε περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, σύμφωνα με στους συνημμένους Πίνακες. Το σύνολο των αντιγράφων CoC και βεβαιώσεων που θα μας αποσταλεί, θα πρέπει να αντιστοιχεί στο άθροισμα των ταξινομήσεων της κάθε περιφερειακής Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών, εκτός αν υπολείπονται περιπτώσεις μεταχειρισμένων οχημάτων από τρίτη χώρα, για τις οποίες θα πρέπει επίσης να μας αποστείλετε σχετική τεκμηρίωση (αντίγραφο ξένης άδειας κυκλοφορίας).»

ΠΗΓΗ

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #5dacee;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 450px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}