ΕΕΤΤ: Ερευνα σε βάθος για την αγορά κινητής τηλεφωνίας

 18/06/2024    12 : 41 : 26
εεττ
68 / 100

Να … «σκανάρει» την ελληνική αγορά κινητής τηλεφωνίας από το 2017 μέχρι και σήμερα θα επιχειρήσει σύμβουλος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνίων – Ταχυδρομείων(ΕΕΤΤ) με στόχο τον εντοπισμό σημείων βελτίωσης. Επόμενο βήμα θα είναι ρυθμιστικές παρεμβάσεις στην αγορά η οποία το τελευταίο διάστημα βρίσκεται σε «αναταράξεις» με την ρήτρα τιμαριθμικής αναπροσαρμογής που έθεσε η Επιτροπή σε διαβούλευση στην διάρκεια της υπηρεσιακής κυβέρνησης.

Μετά την ολοκλήρωση των εκλογών ο ίδιος ο πρωθυπουργός και η ηγεσία του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης εμφανίστηκαν εντελώς αντίθετοι στην εφαρμογή αυτού του μέτρου προκαλώντας μάλιστα το «πάγωμα» της αλλαγής του γενικού κανονισμού αδειών.

Στο πλαίσιο αυτό μέσα στους επόμενους μήνες η ΕΕΤΤ θα έχει στα χέρια της μια μελέτη η οποία θα καταγράφει την πορεία της ελληνικής αγοράς κινητής τηλεφωνίας -με βάση συγκεκριμένους δείκτες- σε σύγκριση με άλλες χώρες της ΕΕ.

Ειδικότερα ο καθηγητής Κων. Μασσέλος, πρόεδρος της ΕΕΤΤ, υπέγραψε απόφαση με την οποία εγκρίνει τη σκοπιμότητα της ανάθεσης σε Ανάδοχο, μέχρι του ποσού των 30.000 ευρώ, του έργου που συνίσταται στην εκπόνηση μελέτης για τη συγκριτική αξιολόγηση της Ελληνικής Αγοράς Κινητής Τηλεφωνίας με βάση συγκεκριμένους δείκτες και σε σχέση με επιλεγμένα κράτη-μέλη της ΕΕ, στο διάστημα των τελευταίων ετών (2017 έως και σήμερα).

Όπως αναφέρεται στην σχετική απόφαση η ΕΕΤΤ δύναται να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη νέων πολιτικών ή/και ρυθμιστικών παρεμβάσεων με σκοπό την ανάπτυξη του ανταγωνισμού και την εύρυθμη λειτουργία των αγορών που εντάσσονται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της. Ειδικότερα, κρίνεται σκόπιμη:

  1. Η παρακολούθηση της Ελληνικής Αγοράς Κινητής Τηλεφωνίας με βάση συγκεκριμένους δείκτες, και
  2. Η συγκριτική αξιολόγησή της χώρας με άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ, για τον εντοπισμό σημείων βελτίωσης που θα δώσουν με τη σειρά τους το έδαφος για επικείμενες ρυθμιστικές παρεμβάσεις.

Ενδεικτικοί δείκτες που θα μελετηθούν, ανάμεσα σε άλλους, είναι: το Μέσο Έσοδο ανά Χρήστη υπηρεσιών Κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα (Average Mobile Revenue Per User – ARPU), το μέσο έσοδο ανά χρήστη για τις επιμέρους υπηρεσίες Κινητής τηλεφωνίας, τα συνολικά έσοδα ανά υπηρεσία κινητής, η εκτίμηση της σχέσης αξίας-τιμής (“value for money”) για τις παρεχόμενες υπηρεσίες στην Ελλάδα, κ.ά.

«Η τεχνογνωσία αυτή είναι απολύτως αναγκαία ως βάση σκέψης για την ΕΕΤΤ, ώστε στη συνέχεια να τοποθετείται καταλλήλως στα σχετικά ρυθμιστικά θέματα αιχμής που απασχολούν την Ευρώπη και την Ελλάδα, συμβάλλοντας τόσο στην ευρύτερη χάραξη των πολιτικών αυτών, όσο και στην εθνική εφαρμογή τους» αναφέρει η απόφαση.

Η εν λόγω ανάθεση, που εκτιμάται ότι θα έχει έως και πεντάμηνη διάρκεια, θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Σύμφωνα με την απόφαση «η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), ως Ανεξάρτητη Αρχή, αποτελεί τη ρυθμιστική αρχή που ελέγχει, ρυθμίζει και εποπτεύει την αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών καθώς και την αγορά των ταχυδρομικών υπηρεσιών και επιπλέον με τη σημαντική δράση και το έργο της προασπίζει και διασφαλίζει τα δικαιώματα των καταναλωτών, ενημερώνει διαρκώς το κοινό για τις συνεχείς εξελίξεις στην ενιαία αγορά και συμβάλλει στην ανάπτυξη ανταγωνιστικών αγορών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομικών υπηρεσιών, διαμορφώνοντας τους κανόνες λειτουργίας τους. Η ΕΕΤΤ συμβάλει επίσης στη διαμόρφωση πολιτικών αλλά και στο δημόσιο διάλογο, μέσω της διοργάνωσης ημερίδων ενημέρωσης, συνεδρίων, εκπαιδευτικών σεμιναρίων και εργαστηρίων, με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών και γνώσης, αναφορικά με θέματα πολιτικής στις αγορές αρμοδιότητας της»,

Στην απόφαση μάλιστα γίνεται λόγος για το ρόλο της Επιτροπής στις εξελίξεις του τομέα πανευρωπαϊκά. «Η ΕΕΤΤ έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στις εξελίξεις του ευρωπαϊκού τομέα ρύθμισης των τηλεπικοινωνιών. Συν τοις άλλοις, από την έναρξη του έτους 2023, η ΕΕΤΤ έχει αναλάβει την προεδρία του Σώματος των Ευρωπαίων Ρυθμιστών “BEREC” (Σώμα Ευρωπαίων Ρυθμιστών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες – Body of European Regulators for Electronic Communications) που αποτελεί ένα βασικό θεσμικό φορέα συνδιαμόρφωσης της Ευρωπαϊκής πολιτικής, στις εν λόγω αγορές. Ο Πρόεδρος της ΕΕΤΤ, Καθηγητής Κων. Μασσέλος, είναι Πρόεδρος του BEREC για το έτος 2023, ενώ διετέλεσε Αντιπρόεδρος του Σώματος για το έτος 2022 και θα διατελέσει Αντιπρόεδρος και το 2024.

Συνολικά, η ΕΕΤΤ αναλαμβάνει για δεύτερη φορά την Προεδρία του BEREC και για τρίτη φορά την Αντιπροεδρία. Επίσης, λαμβάνει μέρος στις ομάδες εργασίας (BEREC Working Groups1), σύμφωνα με το Πρόγραμμα Εργασιών (Work Programme2), είτε σε ρόλο συντονιστή, είτε συνεισφέροντας στη συγγραφή και τελική διαμόρφωση των σχετικών τεχνικοοικονομικών μελετών/αναφορών. Κατά τον τρόπο αυτό, η ΕΕΤΤ συμβάλλει στη διαμόρφωση της κοινής στρατηγικής για την ενιαία αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών, αποκτώντας παράλληλα, σημαντική τεχνογνωσία, την οποία αξιοποιεί στο ρυθμιστικό και εποπτικό έργο της» αναφέρει χαρακτηριστικά,

Καταλήγοντας αναφέρει: «Η Ευρώπη βρίσκεται σε ένα κομβικό στάδιο εξελίξεων, κατά το οποίο οι παραδοσιακές αγορές απορυθμίζονται και νέες αγορές ανακύπτουν (π.χ. οι ψηφιακές αγορές που περιλαμβάνουν τις ψηφιακές πλατφόρμες και τις υπηρεσίες) με επαυξημένες ανάγκες παρακολούθησης και εν δυνάμει ανάγκες ρυθμιστικών παρεμβάσεων προς όφελος των Ελλήνων και των Ευρωπαίων καταναλωτών. Για το σκοπό αυτό, είναι επιβεβλημένη η ανάγκη συγκριτικής αξιολόγησης δεικτών μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ, με σκοπό την παρακολούθηση της θέσης της χώρας, την υιοθέτηση καλών πρακτικών και τη σύγκλιση με τους προτεινόμενους στόχους της ΕΕ».

ΠΗΓΗ

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #5dacee;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 450px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}