Διαμαρτυρία ΔΣΑ: Αναστολή λειτουργίας του Πρωτοδικείου Αθηνών 19-20 Οκτωβρίου!

Κυριακή 09/12/2023    02 : 48 : 32
πρωτοδικειο αθηνων
70 / 100

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι με μονομερή πράξη του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών κ. Χριστόφορου Λινού, παρά την με αρ. πρωτ. 46339οικ./22.9.2023 εγκύκλιο του Υπουργού Δικαιοσύνης, παρατείνεται η αναστολή μέρους των εργασιών του Πρωτοδικείου Αθηνών την Πεμπτη 19.10..2023 και την Παρασκευή 20.10.2023 με την επίκληση της ανάγκης ολοκλήρωσης των εργασιών των εγκατεστημένων στο Πρωτοδικείο Αθηνών εκλογικών συνεργείων.

Διαμαρτυρηθήκαμε ήδη έντονα για την ως άνω απόφαση, διότι το Πρωτοδικείο Αθηνών προσδιόριζε δικασίμους για το χρονικό διάστημα της επικείμενης αναστολής των εργασιών ενόψει των προγραμματισμένων αυτοδιοικητικών εκλογών στις εκ των προτέρων γνωστές στο Πρωτοδικείο Αθηνών ημερομηνίες. Επίσης, δεν έχει εισέτι προβεί σε οίκοθεν επαναπροσδιορισμούς ως όφειλε.

Τέλος, οι 1.400 δικαστικοί υπάλληλοι, οι οποίοι επέλεξαν να είναι παράλληλα και δικαστικοί αντιπρόσωποι, δεν κατόρθωσαν (…) εντός του προκαθορισμένου χρονικού πλαισίου των δώδεκα (12) ημερών να ολοκληρώσουν τις εργασίες των εκλογικών συνεργείων, σε αντίθεση με ό,τι συνέβη σε όλα ανεξαιρέτως τα Πρωτοδικεία της χώρας.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τελικά την ταλαιπωρία των συναδέλφων και των διαδίκων σε πολιτικές και ποινικές δίκες, αλλά και την αναβολή εκδίκασης υποθέσεων και την περαιτέρω καθυστέρηση απονομής της Δικαιοσύνης στον πρώτο βαθμό σε πείσμα όλων των πρόσφατων διακηρύξεων περί επιτάχυνσης.

Το ζήτημα θα απασχολήσει την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Σ.Α.

ΠΗΓΗ

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #5dacee;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 450px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}