Δεκαετής παραγραφή του δικαιώματος του ΙΚΑ να επιβάλει ασφαλιστικές εισφορές ή άλλες επιβαρύνσεις σε βάρος του εργοδότη

Πέμπτη 06/06/2023    11 : 03 : 20
δικαιοσυνη
70 / 100

ΔΠρ (μον.) Θεσσαλονίκης 5867/2020: Δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης. Δεκαετής παραγραφή του δικαιώματος του Ι.Κ.Α. να επιβάλει ασφαλιστικές εισφορές ή άλλες επιβαρύνσεις σε βάρος του εργοδότη.

Η παραγραφή αρχίζει από την πρώτη ημέρα του επόμενου έτους από εκείνο, εντός του οποίου παρασχέθηκε η ασφαλιστέα εργασία, και δεν διακόπτεται με την έκδοση της πράξεως επιβολής εισφορών ή άλλων επιβαρύνσεων αλλά με την κοινοποίηση στον εργοδότη των σχετικών πράξεων ή την πλήρη γνώση τους από αυτόν.

Μη νόμιμη κοινοποίηση των καταλογιστικών πράξεων, αφού αυτή έλαβε χώρα δια της τοιχοκολλήσεώς τους στην ειδική πινακίδα του καταστήματος του Ιδρύματος, δεδομένου ότι τα ασφαλιστικά όργανα, μετά την επιστροφή της ταχυδρομικής επιστολής που απέστειλαν στη διεύθυνση της μη λειτουργούσας πλέον επιχείρησης της προσφεύγουσας, δεν την αναζήτησαν στη (γνωστή) διεύθυνση κατοικίας της, αλλά προέβησαν σε τοιχοκόλληση των εκδοθεισών πράξεων.

Παραγραφή του δικαιώματος του Ι.Κ.Α.

ΠΗΓΗ

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #5dacee;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 450px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}