Ετοιμάζουν πάρτι αμοιβών και προσλήψεων στη ΔΕΗ

 14/04/2024    04 : 58 : 43
δεη
68 / 100

Ενισχύεται η εξουσία του διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΗ με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις άρθρων του ισχύοντος καταστατικού της Επιχείρησης.

Στην έκτακτη γενική συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 14 Δεκεμβρίου καλούνται οι μέτοχοι να εγκρίνουν τις τροποποιήσεις αυτές, με το αιτιολογικό της εναρμόνισης της Επιχείρησης στις βέλτιστες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης και την εσωτερική αναδιοργάνωσή της, ώστε να «κλειδώσει» η εξαίρεσή της από όσα ισχύουν για τις ανώνυμες εταιρείες του Δημοσίου.

Μεταδίδει το euro2day.gr

Ανάμεσα στις αλλαγές που επίκεινται, είναι η σύσταση Επιτροπής Προμηθειών, που θα πλαισιώσει τα όργανα διοίκησης, η πρόσληψη και οι αμοιβές των γενικών διευθυντών απευθείας από το διοικητικό συμβούλιο της ΔEΗ, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων, Αμοιβών και προσλήψεων, χωρίς την έγκριση της γενικής συνέλευσης, καθώς και η κατάρτιση από το Δ.Σ. της πολιτικής αποδοχών για τα μέλη του, τους γενικούς διευθυντές, τους διευθυντές και τους βοηθούς διευθυντές.

Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων αναλαμβάνει την υποχρέωση να υποβάλει στη γενική συνέλευση την ετήσια έκθεση που θα καταρτίζει για προσλήψεις προσωπικού παρελθόντος έτους, χωρίς να απαιτείται η έγκρισή της.

Στην ίδια γενική συνέλευση θα υποβληθεί η αναθεώρηση της Πολιτικής Αποδοχών της εταιρείας, που προβλέπει, μεταξύ άλλων, γενναία μπόνους και διανομή δωρεάν μετοχών στα μέλη του Δ.Σ. της ΔEΗ και της ΔEΗ Ανανεώσιμες, καθώς και τους γενικούς διευθυντές και διευθυντές των δύο εταιρειών, ανάλογα με την επίτευξη των οικονομικών, στρατηγικών και λειτουργικών στόχων που θα τίθενται ανά έτος.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #5dacee;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 450px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}