Λήσταρχοι: Πανάκριβα πληρώνουμε τα δάνεια στην Ελλάδα

 15/07/2024    05 : 45 : 09
bank
70 / 100

Ακριβότερο κόστος δανεισμού που μπορεί να φτάνει και τις οκτώ ποσοστιαίες μονάδες στα δάνεια που δίνονται για κατανάλωση, πληρώνουν οι Έλληνες σε σχέση με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους, όπως προκύπτει από τα στοιχεία για τα επιτόκια δανεισμού νοικοκυριών και επιχειρήσεων που δημοσίευσαν η Τράπεζα της Ελλάδος και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι στην Ελλάδα η ψαλίδα του κόστους είναι σχεδόν δύο μονάδες στα επιχειρηματικά δάνεια, 0,75 της μονάδος στα στεγαστικά και 4,54% – 8,07% στα καταναλωτικά δάνεια με συγκεκριμένη ή χωρίς καθορισμένη διάρκεια.

Σύμφωνα με την ΤτΕ, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις στην Ελλάδα παρέμεινε τον Νοέμβριο 2022 σχεδόν αμετάβλητο από τον προηγούμενο μήνα, στο 4,89%.

Κόστος επιχειρηματικών δανείων στην Ελλάδα
Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια αυξήθηκε κατά 23 μονάδες βάσης στο 5,02%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων αυξήθηκε κατά 14 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 6,97%.

Το μέσο επιτόκιο των νέων επιχειρηματικών δανείων με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο αυξήθηκε κατά 13 μονάδες βάσης, τον Νοέμβριο του 2022, και διαμορφώθηκε στο 4,30%. Το μέσο επιτόκιο των δανείων τακτής λήξης με κυμαινόμενο επιτόκιο προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) αυξήθηκε κατά 26 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,68%.

Όσον αφορά τη διάρθρωση των επιτοκίων ως προς το ύψος του δανείου σημειώνεται ότι το μέσο επιτόκιο για δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ αυξήθηκε κατά 33 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 6,09%, για δάνεια από 250.001 μέχρι 1 εκατ. ευρώ αυξήθηκε κατά 39 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,03% και για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ αυξήθηκε κατά 21 μονάδες βάσης στο 4,24%.

Στα υφιστάμενα δάνεια, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο αυξήθηκε κατά 31 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,58%. Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών αυξήθηκε κατά 27 μονάδες βάσης στο 3,97%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων αυξήθηκε κατά 47 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,54%.

Κόστος επιχειρηματικών δανείων στην Ευρωζώνη
Ο σύνθετος δείκτης κόστους δανεισμού για νέα δάνεια προς επιχειρήσεις στην Ευρωζώνη αυξήθηκε τον Νοέμβριο του 2022 κατά 37 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 3,09%.

Το επιτόκιο των νέων δανείων άνω του 1 εκατ. ευρώ με κυμαινόμενο επιτόκιο και αρχική περίοδο σταθερού επιτοκίου έως τρεις μήνες αυξήθηκε κατά 42 μονάδες βάσης στο 2,87%. Το επιτόκιο για νέα δάνεια ίδιου μεγέθους με αρχική περίοδο καθορισμού επιτοκίου άνω των τριών μηνών και έως ένα έτος, αυξήθηκε κατά 51 μονάδες βάσης, στο 3,26%. Το επιτόκιο νέων δανείων άνω του 1 εκατ. ευρώ με αρχική περίοδος σταθερού επιτοκίου άνω των δέκα ετών αυξήθηκε κατά 5 μονάδες βάσης, στο 2,95%.

Στην περίπτωση νέων δανείων έως 250.000 ευρώ με κυμαινόμενο επιτόκιο και αρχική περίοδο καθορισμένου επιτοκίου έως και τρεις μήνες, το μέσο επιτόκιο που χρεώθηκε στην Ευρωζώνη αυξήθηκε κατά 35 μονάδες βάσης, στο 3,33%.

Στην περίπτωση νέων δανείων σε ατομικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις με μη εταιρική μορφή, με κυμαινόμενο επιτόκιο και αρχική περίοδο καθορισμένου επιτοκίου) έως ένα έτος αυξήθηκε κατά 47 μονάδες βάσης, στο 3,79%.

Κόστος στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων στην Ελλάδα
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ, το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο μειώθηκε κατά 37 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 3,63%.

Τα στοιχεία της ΤτΕ δείχνουν ότι το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) αυξήθηκε τον Νοέμβριο του 2022 κατά 16 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 14,60%.

Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο μειώθηκε κατά 30 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 11,07%.

Στα υφιστάμενα δάνεια, το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των στεγαστικών με διάρκεια άνω των 5 ετών αυξήθηκε κατά 39 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 3,41%.

Το αντίστοιχο επιτόκιο των καταναλωτικών και λοιπών δανείων προς ιδιώτες αυξήθηκε κατά 14 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 6,94%.

Κόστος στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων στην Ευρωζώνη
Το μεσοσταθμικό επιτόκιο των νέων δανείων σε νοικοκυριά για αγορά σπιτιού αυξήθηκε στην Ευρωζώνη τον Νοέμβριο 2022 στο 2,88%.

Το επιτόκιο των δανείων για αγορά κατοικίας με κυμαινόμενο επιτόκιο και αρχική περίοδο καθορισμένου επιτοκίου έως ένα έτος αυξήθηκε κατά 28 μονάδες βάσης, στο 2,93%. Το επιτόκιο στεγαστικών δανείων με αρχική περίοδο σταθερού επιτοκίου άνω του ενός και έως και πέντε έτη αυξήθηκε κατά 22 μονάδες βάσης, στο 3,04%. Το επιτόκιο δανείων για αγορά κατοικίας με αρχική περίοδο καθορισμένου επιτοκίου άνω των πέντε και έως δέκα ετών αυξήθηκε κατά 25 μονάδες βάσης, στο 3,30%. Το επιτόκιο στεγαστικών δανείων με αρχική περίοδο σταθερού επιτοκίου άνω των δέκα ετών αυξήθηκε κατά 14 μονάδες βάσης, στο 2,55%.

Το επιτόκιο των νέων δανείων προς τα νοικοκυριά για κατανάλωση αυξήθηκε κατά 26 μονάδες βάσης, στο 6,53%.

ΠΗΓΗ

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #5dacee;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 450px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}