Γιώργος Βάμβουκας: Εμπαίζουν τους πολίτες για την πραγματική κατάσταση της ελληνικής οικονομίας

 01/10/2023    03 : 40 : 02
βαμβουκας
64 / 100

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) δημοσίευσε τα εθνικολογιστικά στοιχεία του Ακαθαρίστου Εγχωρίου Προϊόντος (ΑΕΠ) του πρώτου τριμήνου 2023.

Ως γνωστόν, η μεταβολή του πραγματικού ΑΕΠ απεικονίζει τις αναπτυξιακές επιδόσεις μιας χώρας. Από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ συνάγονται δύο σημαντικές διαπιστώσεις για την πορεία της εθνικής μας οικονομίας:

Γράφει ο καθηγητής Γιώργος Βάμβουκας στο facebook

1) Την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2023/Ιανουαρίου-Μαρτίου 2022 το ποσοστό μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ ήταν 2,1%. Δηλαδή, το α’ τρίμηνο του 2023, ο αναπτυξιακός ρυθμός της ελληνικής οικονομίας ανήλθε σε 2,1%. Υπόψη ότι το α’ τρίμηνο του 2022, ο ρυθμός ανάπτυξης της εθνικής μας οικονομίας ήταν 7,8%, καταδεικνύοντας ότι η αναπτυξιακή δυναμική της εγχώριας οικονομίας εμφανίζεται εξασθενημένη το 2023.

2) Την περίοδο 2020-2022, η ελληνική οικονομία πέτυχε συνολικό αναπτυξιακό ρυθμό 14,57%, καθότι την περίοδο αυτή το πραγματικό ΑΕΠ από 167,51 αυξήθηκε σε 191,92 δις ευρώ.

Αν και μετά το 2020 η εγχώρια οικονομία διανύει φάση ικανοποιητικών αναπτυξιακών επιδόσεων, εντούτοις η αμερόληπτη ανάλυση των δημοσιονομικών και των εθνικολογιστικών μεγεθών αποκαλύπτει την αναπτυξιακή οπισθοδρόμηση της Ελλάδας σε συνθήκες δραματικής αύξησης του δημοσίου χρέους.

Οι ακόλουθες στατιστικές παρατηρήσεις πιστοποιούν του λόγου το αληθές:

1)Την περίοδο 2007-2022 τα πραγματικό ΑΕΠ της Ελλάδας (έτος βάσης 2015) από 250,53 μειώθηκε σε 191,92 δις ευρώ, που αντιστοιχεί σε σωρευτική αρνητική αναπτυξιακή επίδοση της τάξης του -23,39%. Το 2000 το πραγματικό ΑΕΠ της Ελλάδας ήταν 190,0 δις ευρώ, δηλαδή περίπου στα επίπεδα του 2022. Άρα, οι αποτυχημένες οικονομικές πολιτικές των μνημονίων προκάλεσαν την οπισθοδρόμηση της ελληνικής οικονομίας κατά 22 χρόνια. Η Ελλάδα για να αυξήσει το πραγματικό της ΑΕΠ σε 250,53 δις ευρώ, δηλαδή για να πετύχει το πραγματικό ΑΕΠ του 2007, θα χρειαστεί την επόμενη δεκαπενταετία 2022-2037 μέσους ετήσιους αναπτυξιακούς ρυθμούς γύρω στο 2,2%.

2) Ως γνωστόν, η Ελλάδα χρεοκόπησε το 2009 και από τον Μάιο του 2010 δεσμεύτηκε με εξοντωτικές μνημονιακές οικονομικές πολιτικές. Το χρέος της Κεντρικής Διοίκησης αποτελεί αξιόπιστη μορφή δημοσίου χρέους μιας χώρας. Το 2007 το χρέος της κεντρική διοίκησης ανερχόταν σε 239,7 δις ευρώ και αποτελούσε το 103,0% του ΑΕΠ. Το 2009 το δημόσιο χρέος της κεντρικής κυβέρνησης ήταν 298,5 δις ευρώ και αποτελούσε το 125,6% του ΑΕΠ της ελληνικής οικονομίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών τον Απρίλιο του 2023, το δημόσιο χρέος της κεντρικής διοίκησης είχε αναρριχηθεί στα 403,44 δις ευρώ, αντιπροσωπεύοντας έτσι το 192,1% του ΑΕΠ της Ελλάδας.

3) Από τις προαναφερθείσες δύο παρατηρήσεις προκύπτει το ζωτικής σημασίας συμπέρασμα, ότι, την περίοδο 2007-2022 η συνολική μείωση του πραγματικού ΑΕΠ κατά -23,39% συνοδεύτηκε από την δραματική άνοδο του δημοσίου χρέους της Ελλάδας. Η Ελλάδα αποτελεί τη μοναδική χώρα της υφηλίου που την περίοδο 2007-2022 η συγκλονιστική άνοδος του δημοσίου χρέους συντελείται σε συνθήκες εντυπωσιακής μείωσης του πραγματικού ΑΕΠ. Κατά τα άλλα, με τις πλάτες των ΗΠΑ, οι οίκοι αξιολόγησης Moody’s, Standard and Poor’s και Fitch αναμένεται λίαν συντόμως να προσφέρουν την επενδυτική βαθμίδα στο προτεκτοράτο η Ελλάς.

Δυστυχώς, μετά το 2009 όλες οι κυβερνήσεις εμπαίζουν τους πολίτες για την πραγματική κατάσταση της ελληνικής οικονομίας. Ενόψει των επερχόμενων εκλογών της 25ης Ιουνίου 2023, η ακόλουθη ρήση του Όττο Φον Μπίσμαρκ (1815-1898) είναι λίαν διδακτική: «Οι άνθρωποι ποτέ δεν λένε τόσα ψέματα, όσα μετά το κυνήγι, στη διάρκεια του πολέμου και πριν τις εκλογές.».

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #5dacee;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 450px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}