Απόπειρα απάτης στο δικαστήριο η γνωμοδότηση Απαλαγάκη-Κιτσαρά υπέρ τραπεζών, servicers και funds

 18/05/2024    10 : 25 : 54
noyka
70 / 100

Απόπειρα απάτης στο δικαστήριο η γνωμοδότηση Απαλαγάκη-Κιτσαρά υπέρ τραπεζών, servicers και funds!

Διαβάστε τι γράφει η γνωστή δικηγόρος Αριάδνη Νούκα στο facebook:

Η έκδοση δικαστικών αποφάσεων που ΟΡΘΟΤΑΤΑ κρίνουν ότι κατασχέσεις και πλειστηριασμοί δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν από εταιρίες διαχείρισης των δανείων που αγόρασαν τα funds επιχειρείται να σταματήσει μέσω μιας ιδιωτικής γνωμοδότης που προσκομίζεται στα Δικαστήρια.

Μερικές πρώτες σκέψεις επ΄ αυτής :

1. Η γνωμοδότηση συντάχθηκε από δύο πρόσωπα, την κα Απαλαγάκη και τον κ. Κιτσαρά. Η πρώτη εξ αυτών, τυγχάνει και γραμματέας της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών. Η ιδιότητα της αυτή θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψιν και να προβληματίσει κατά πόσον θα μπορούσε λόγω της ιδιότητας της να αντιπαρατεθεί με την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των τραπεζών, οι οποίες μάλιστα, προκειμένου να αποφύγουν τις αυστηρές διατάξεις του ν. 4354/2015 κατά την μεταβίβαση των δανείων, επέλεξαν τις διατάξεις του «χαλαρού» πλαισίου μεταβιβάσεων απαιτήσεων του 3156/2003, όπως αναλυτικότατα θα παραθέσουμε κατωτέρω. Ο δεύτερος εξ αυτών, κ. Κιτσαράς υποστηρίζει αντίθετες απόψεις, από αυτές που υποστηρίζει στην εν λόγω κοινή γνωμοδότηση, όπως ρητώς τούτες οι αντίθετες απόψεις του καταγράφονται και στην υπ΄αριθμόν 1858/2022 ΜΕφΑθ ( φύλλο 10, σελίδα όπισθεν) και επί λέξει : “δοθέντος ότι η κατ’ εξαίρεση νομιμοποίηση των διαχειριστικών εταιρειών αντλείται απ’ ευθείας από τον νόμο, εφόσον έχει συναφθεί η προβλεπόμενη από τον Ν.4354/2015 σύμβαση (βλ. Κιτσαρά, Η περαιτέρω μεταβίβαση απαιτήσεως από δάνεια και πιστώσεις μετά την αρχική απόκτησή της από «εταιρεία αποκτήσεως» του Ν. 4354/2015, σε ΧρΙΔ 2019.305).

2. Αναφέρεται σκανδαλωδώς στο περιεχόμενο της γνωμοδότησης ότι μόνο μία μικρή μερίδα της νομολογίας πρωτοβαθμίων δικαστηρίων?!, έχουν αντίθετη γνώμη από την αυτήν που καταγράφεται στην εν λόγω γνωμοδότηση. Κατ αυτόν τον τρόπο, αποκρύπτονται (σκοπίμως?) η απόφαση του Αρείου Πάγου 909/2021, ως προς την παραδοχή, ότι οι εταιρίες διαχείρισης που αναλαμβάνουν την διαχείριση βάσει του ν. 3156/2003 δεν έχουν την ιδιότητα του μη δικαιούχου διαδίκου, καθώς και οι σχετικές αποφάσεις Εφετείων της χώρας (Αθηνών 3 αποφάσεις, Θεσσαλονίκης 1 απόφαση, Πειραιά 1 απόφαση, Λάρισας, 1 απόφαση, ΜΕφΑθ 1858/2022, ΜΕφΑθ 3577/2022, ΜΕφΑθ 4547/2022, ΜΕφΛάρισας 250/2022 και ΜΕφΠειραιά 467/2022 ΜΕφΘεσσαλ 494/2022) που έκριναν, αφενός ότι οι εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων που αναλαμβάνουν την διαχείριση βάσει του ν. 3156/2003 δεν έχουν την ιδιότητα του μη δικαιούχου διαδίκου και αφετέρου ότι φέροντας την ιδιότητα του αντιπροσώπου δεν δύνανται να προβούν νομίμως σε διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης. Σημειωτέον ότι, καμία απολύτως εφετειακή απόφαση μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί με αντίθετες παραδοχές. Οι ανωτέρω αποφάσεις στο περιεχόμενο της γνωμοδότησης αναφέρονται ως αποφάσεις μίας μικρής μερίδας της νομολογίας πρωτοβαθμίων δικαστηρίων?!!, την στιγμή που όλες είναι ad hoc, ενώ δεν υφίσταται δικαστική απόφαση ανωτέρου δικαστηρίου με αντίθετη νομολογιακή κατεύθυνση για το ζήτημα της αυτοτελούς ή συνδυαστικής εφαρμογής του πλαισίου των διαφορετικών νομοθετικών ρυθμίσεων, άποψη που υποστηρίζεται στην γνωμοδότηση.

apallagaki
Η Χαρούλα Απαλαγάκη

3. Στο περιεχόμενο της γνωμοδότησης επιμελώς επιχειρείται να δημιουργηθεί μια άνευ προηγουμένου νομική σύγχυση, η οποία, θα μπορούσε να υποστηριχθεί, ότι φτάνει στα όρια της απόπειρας νομικής παραπλάνησης των Δικαστηρίων. Η σύγχυση αυτή έχει στόχο να αναγνωριστούν δικαιώματα και ιδιότητες που ο ίδιος ο νομοθέτης στον ν. 3156/2003 δεν είχε την βούληση και δεν επέλεξε να προσδώσει στις εταιρίες που αναλαμβάνουν την διαχείριση των τιτλοποιημένων δανείων, ήτοι των δανείων που μεταβιβάστηκαν με βάση τις διατάξεις του ν. 3156/2003, η οποία είναι και προαιρετική. Ειδικότερα, επιχειρείται η σύζευξη διαφορετικών και αυτοτελών νομοθετημάτων, που αφορούν την μεταβίβαση των απαιτήσεων των δανείων, σε μία συνδυαστική, χωρίς κανένα απολύτως νομικό έρεισμα, εφαρμογή καθώς και ερμηνευτικοί ακροβατισμοί μέσα σ’ ένα πλαίσιο που αγγίζει τον νομικό παραλογισμό. Ο νομοθέτης, εντούτοις, ήταν απόλυτα σαφής. Προέκρινε την αυτοτέλεια των διατάξεων κάθε θεσμικού πλαισίου μεταβίβασης απαιτήσεων δανείων, ορίζοντας μάλιστα ρητώς το δικαίωμα επιλογής ως προς την εφαρμογή των διατάξεων εκάστου εξ΄αυτών χωρίς ν΄αφήνει κανένα απολύτως περιθώριο για ερμηνευτικές προσεγγίσεις περί συνδυαστικής εφαρμογής ή αναλογικής εφαρμογής ή οτιδήποτε άλλο συναφές. Μάλιστα, στην εν λόγω γνωμοδότηση, προκειμένου να στηριχθεί το ως άνω «νομικό αφήγημα» παρατηρείται και μία αδικαιολόγητη «επίθεση» στο πρόσωπο του Αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου κ. Αποστολάκη για την σχετική αναλυτική και εκτενή αρθρογραφία του, που δεν αποτελεί ιδιωτική γνωμοδότηση κατ’ εντολή τρίτων, αλλά καθαρά και απόλυτα τεκμηριωμένη επιστημονική προσέγγιση με πρωτοβουλία του ιδίου, αναφέροντας επί λέξει (σχόλιο 22 της γνωμοδότησης) «δεν είναι πειστικός ο γενικευμένος αντίλογος του κ. Αποστολάκη».

4. Στο περιεχόμενο της γνωμοδότησης γίνεται επίκληση του προγράμματος «ΗΡΑΚΛΗΣ», δηλαδή το πρόγραμμα παροχής εγγυοδοσίας του Δημοσίου για την μεταβίβαση ενός μικρού τμήματος των «κόκκινων» δανείων. Επισημαίνεται, σχετικά με το πρόγραμμα «ΗΡΑΚΛΗΣ», ότι ολοκληρώνεται τον Οκτώβριο 2022 μετά την τελευταία παράταση που δόθηκε τον Απρίλιο του 2021 και ως εκ τούτου η ισχύς του σχετικού νόμου (ν 4649/2019) παύει, γεγονός το οποίο ουδόλως αναφέρεται στην γνωμοδότηση. Επιπρόσθετα, αξίζει να σημειωθεί ότι, παρά το γεγονός, ότι δημιουργείται η αίσθηση, ότι η επίκληση του εν λόγω προγράμματος λαμβάνει χώρα με την επιθυμία ή την στόχευση για την «ενεργοποίηση συγκεκριμένων αντανακλαστικών», διότι επρόκειτο για την εγγυητική ευθύνη του Δημοσίου, σε κάθε περίπτωση η άντληση επιχειρημάτων από τον νόμο 4649/2019 που διέπει το πρόγραμμα «Ηρακλής» λαμβάνει χώρα όλως παρελκυστικά, διότι ουδείς (νομολογιακά ή θεωρητικά) δεν υποστηρίζει ότι οι εταιρίες διαχείρισης του ν. 4654/2015 δεν μπορούν ν’ αναλάβουν την διαχείριση απαιτήσεων που μεταβιβάζονται βάσει διατάξεων άλλων νόμων πέρα από τον ν. 4354/2015. Αυτό που υποστηρίζεται είναι, ότι εάν η μεταβίβαση των απαιτήσεων των δανείων δεν λαμβάνει χώρα βάσει του ν. 4354/2015, τότε οι εξουσίες και οι ιδιότητες που αναγνωρίζονται στις εταιρίες διαχείρισης βάσει του νόμου τούτου αυτονοήτως δεν ισχύουν. Σε κάθε περίπτωση, ούτε ο νομοθέτης του προγράμματος «Ηρακλής» (ν. 4649/2019) είχε βούληση ν΄ αναγνωρίσει και δεν αναγνώρισε στις εταιρίες διαχείρισης, ούτε την ιδιότητα του μη δικαιούχου διαδίκου, ούτε την νομιμοποίηση να διενεργούν πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης, ως μη δικαιούχοι της απαίτησης. Εξάλλου, ο νομοθέτης, όπου είχε βούληση να αναγνωρίσει περαιτέρω εξουσίες στις εταιρίες διαχείρισης το έπραξε , όπως στον ν. 4799/2021 (άρθρο 108) , βάση του οποίου οι εταιρίες διαχείρισης του 4354/2015 μπορούν να ορίζονται εκπρόσωποι των ομολογιούχων. Επομένως αλυσιτελώς επιχειρείται στην γνωμοδότηση να αντληθεί επιχείρημα από τον νόμο 4799/2021 υπέρ της υποστήριζόμενης άποψης των υπογραφόντων την γνωμοδότηση.

kitsaras
Ο Λάμπρος Κιτσαράς

5. Υποστηρίζεται στην γνωμοδότηση ότι η ερμηνευτική προσέγγιση που επιχειρείται στο περιεχόμενο της οφελεί και τους δανειολήπτες . Όμως στην ίδια την γνωμοδότηση αναφέρεται ότι οι τράπεζες επέλεξαν να μεταβιβάσουν τις απαιτήσεις από τα δάνεια βάσει του ν. 3156/2003 προκειμένου ν΄ αποφύγουν τις αυστηρές προϋποθέσεις του ν. 4354/2015 και να διευκολυνθούν οι μεταβιβάσεις των απαιτήσεων των δανείων. Οι αυστηρές προϋποθέσεις αφορούν κυρίως την αυξημένη προστασία των δανειοληπτών, οι οποίες και παρακάμφθηκαν κατά την μεταβίβαση των απαιτήσεων των δανείων διότι αυτές έλαβαν χώρα με τον ν. 3156/2003. Επομένως όχι μόνο η διευκόλυνση των δανειοληπτών δεν προάγεται με την ως άνω ερμηνευτική προσέγγιση αλλά είναι πασιφανής η δυσχέρανση της θέσεως τους λόγω της επιλογής του «χαλαρού» πλαισίου του ν. 3156/2003

Τέλος επισημαίνεται ότι μετά την σύνταξη της γνωμοδότησης δημοσιοποιήθηκε και η 822/2022 απόφαση του Αρείου Πάγου που λύνει όλα τα σχετικά ζητήματα . Επίσης εκδόθηκε και νέα εφετειακή απόφαση από το Εφετείο Δυτικής Μακεδονίας (109/2022)

Κατόπιν όλων των ανωτέρω επισημάνσεων της έγκριτης δικηγόρου Αριάδνης Νούκα, το μόνο σχόλιο που μπορούμε να παραθέσουμε είναι η γνωστή φωτό που αναρτήσαμε τις προηγούμενες ημέρες στα social media:

κιτσαρας απαλλαγακη

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #5dacee;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 450px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}