Ποιες είναι οι 14 αλλαγές που έρχονται στον Εξωδικαστικό

 23/06/2024    07 : 19 : 25
χρεη
69 / 100

Τροπολογία με 14 βελτιώσεις στη λειτουργία του Εξωδικαστικού Μηχανισμού θα καταθέσει την Τρίτη ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας.

Όπως έχει εξαγγείλει ο ΥΠΟΙΚ σε πρόσφατες δηλώσεις του, βασικές τροποποιήσεις είναι η δυνατότητα ένταξης οφειλετών με μία μοναδική οφειλή (π.χ. στεγαστικό δάνειο), η διατήρηση της ενήμερης ή ρυθμισμένης οφειλής του ως έχει, η υποχρέωση των πιστωτών να τεκμηριώνουν κάθε απόρριψη χωριστά, η ένταξη των οφειλών προς τους Δήμους κ.λπ.

Επιπλέον, πολύ σημαντική βελτίωση για τους οφειλέτες είναι η μείωση του επιτοκίου στις προτάσεις του Δημοσίου και ΦΚΑ από κυμαινόμενο (Euribor + 5% που είναι σήμερα), σε σταθερό 3%, καθώς και η κατάργηση της ποινής προεξόφλησης ως προς τις οφειλές του Δημοσίου.

Τονίζεται ότι δικαίωμα ένταξης στον εξωδικαστικό δεν έχουν μόνον οι “κόκκινοι” οφειλέτες, αλλά και όσοι έχουν ενήμερες οφειλές αλλά έχουν υποστεί επιδείνωση της οικονομικής τους κατάστασης σε ποσοστό άνω του 20% και μπορούν, φυσικά, να το αποδείξουν.

Αναλυτικά όλες οι αλλαγές που θα τεθούν προς ψήφιση στη Βουλή:

1. Εντάσσονται οι μοναδικές οφειλές: Καταργείται ο περιορισμός του ποσοστού 90% ανά πιστωτή, γεγονός που σημαίνει ότι θα μπορούν να εντάσσονται οφειλέτες με μια μόνον οφειλή – η οποία ωστόσο θα πρέπει να υπερβαίνει σε υπόλοιπο τα 10.000 ευρώ.

2. Δεν επηρεάζονται οι ρυθμισμένες/ενήμερες οφειλές: Ο οφειλέτης μπορεί να ζητήσει τη διατήρηση ενήμερης ή ήδη ρυθμισμένης και ενήμερης οφειλής στην πρόταση ρύθμισης. Προϋπόθεση είναι οι δόσεις του συνόλου των ενήμερων ή ρυθμισμένων και ενήμερων οφειλών του να μην αποκλίνουν σε ποσοστό μεγαλύτερο του 15% από τη δόση που προκύπτει για αυτές από τον αλγόριθμο του εξωδικαστικού.

3. Υποχρεωτική αιτιολόγηση απόρριψης: Οι πιστωτές και οι οφειλέτες υποχρεούνται να παραθέτουν τους λόγους της απόρριψης της πρότασης που παράγει αυτόματα ο αλγόριθμος της πλατφόρμας. Οι λόγοι μη συναίνεσης θα γνωστοποιούνται από τους συλλογικούς φορείς των χρηματοδοτικών φορέων και θα αναρτώνται στην πλατφόρμα.

4. Διαγράφεται η ποινή προεξόφλησης: Σύμφωνα με το υφιστάμενο πλαίσιο, οι οφειλέτες με χρέη προς το Δημόσιο υποχρεούνται να καταβάλουν όλους τους τόκους που αναλογούν στις 240 δόσεις της ρύθμισης σε περίπτωση πρόωρης προεξόφλησης.

5. Εντάσσονται και μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί: Διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής του εξωδικαστικού, ώστε να εντάσσονται και νομικά πρόσωπα που δεν επιδιώκουν οικονομικό σκοπό αλλά έχουν οικονομική δραστηριότητα.

6. Εντάσσονται οι οφειλές υπέρ τρίτων: Αφορά στις οφειλές που εισπράττονται από τη φορολογική διοίκηση, όπως για παράδειγμα οι οφειλές προς τους Δήμους που βεβαιώνονται και εισπράττονται μέσω ΑΑΔΕ.

7. Έκδοση βεβαίωσης οφειλών: Οι οφειλέτες θα μπορούν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας να εκδίδουν βεβαίωση οφειλών προς τους χρηματοδοτικούς φορείς και το Δημόσιο.

8. Διαμεσολάβηση: Η διαδικασίας διαμεσολάβησης με τους χρηματοδοτικούς φορείς θα ξεκινά μετά τη διαδικασία του εξωδικαστικού και αφού έχουν ρυθμιστεί διμερώς οι οφειλές προς το Δημόσιο.

9. Δυνατότητα ένταξης σε υφιστάμενους οφειλέτες: Θα δοθεί η δυνατότητα, με μεταβατική διάταξη, υποβολής νέας αίτησης στον εξωδικαστικό για όσους δεν είχαν παραιτηθεί έγκαιρα από τον προηγούμενο (ν. 4469/2017) και για όσους έχουν οφειλές υπέρ τρίτων, εντός δύο μηνών από την έναρξη ισχύος.

10. Προστασία από τους πλειστηριασμούς: Θα διευκρινιστεί ότι η περιουσία του οφειλέτη προστατεύεται από τη στιγμή της οριστικής υποβολής της αίτησης και πώς ορίζεται αυτή.

11. Θα τεκμαίρεται η συναίνεση στη σύμβαση αναδιάρθρωσης του χρηματοδοτικού φορέα για τον οποίο το υπολογιστικό εργαλείο υπολογίζει μηδενικό ποσό ανάκτησης στο σενάριο ρευστοποίησης.

12. Διαγραφή σύμφωνης αιτιολογημένης γνώμης διαχειριστή αφερεγγυότητας ως προς τη συμμετοχή του Δημοσίου καθότι τα στοιχεία της πρότασης ρύθμισης προκύπτουν αυτόματα από τον αλγόριθμο.

Επιπλέον, κατά τον χρόνο ψήφισης των παραπάνω διατάξεων θα τροποποιηθούν και Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις προκειμένου να τεθούν σε εφαρμογή οι εξής βελτιώσεις στον εξωδικαστικό:

13. Τροποποίηση επιτοκίου στις προτάσεις του Δημοσίου και ΦΚΑ από Euribor + 5% που είναι σήμερα σε 3% σταθερό.

14. Διαγραφή αιτήσεων που δεν έχουν οριστικοποιηθεί και δεν εκκρεμεί αίτημα διόρθωσης εντός 90 ημερών.

ΠΗΓΗ

………………………………………………………………………………

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #5dacee;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 450px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}