ΑΔΑΕ: Πρόστιμο 60.000€ στην Vodafone για παράβαση του απορρήτου των επικοινωνιών

 30/05/2023    08 : 34 : 25
αδαε
63 / 100

Σύμφωνα με την απόφαση που δημοσιεύτηκε στην Διαύγεια, πρόκειται για περιστατικό αντικατάστασης κάρτας sim κινητής τηλεφωνίας συνδρομητή από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, με αποτέλεσμα την παραβίαση του απορρήτου των επικοινωνιών του θιγόμενου συνδρομητή, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την έκθεση ελέγχου, την 07-05-2021 πραγματοποιήθηκε σε κατάστημα της εταιρείας αντικατάσταση κάρτας sim, κατόπιν αιτήματος προσώπου που έφερε εξουσιοδότηση για το σκοπό αυτό του συνδρομητή, εκδοθείσα με τη χρήση κωδικών taxis (μέσω gov.gr). Πλην όμως, κατά τη διαδικασία της ταυτοποίησής του, δεν τηρήθηκε η σχετική διαδικασία της εταιρείας που προέβλεπε τηλεφωνική επικοινωνία με τον αριθμό σύνδεσης για τον οποίο έχει υποβληθεί το αίτημα αντικατάστασης κάρτας sim. Η εν λόγω αντικατάσταση της κάρτας sim του συνδρομητή από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, όπως προέκυψε, είχε ως αποτέλεσμα την παραβίαση του απορρήτου των επικοινωνιών του θιγόμενου συνδρομητή, δεδομένου ότι, για το διάστημα που ίσχυε η αντικατάσταση μέχρι την επαναφορά του αριθμού της τηλεφωνικής σύνδεσης του συνδρομητή στην κάρτα sim που κατείχε, ήτοι από 07-05-2021 και ώρα 11:06:57 έως 07-05-2021 και ώρα 12:54:18, η σύνδεση κινητής τηλεφωνίας του θιγόμενου λειτουργούσε σε κάρτα sim μη δικαιούμενου προσώπου.

Από την πλευρά της η Vodafone με έγγραφο υπόμνημά της δεν αμφισβητεί κατ’ αρχήν τα πραγματικά περιστατικά, ωστόσο υποστηρίζει ότι δεν υπήρξε κανένας απολύτως δόλος, ούτε αμέλεια από πλευράς της ως προς την εξυπηρέτηση του εν λόγω αιτήματος αντικατάστασης κάρτας sim, καθώς ο συγκεκριμένος υπάλληλος εξαπατήθηκε από το τρίτο πρόσωπο που προσκόμισε εξουσιοδότηση με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής του συνδρομητή, αιτούμενος την αντικατάσταση της κάρτας sim αυτού.

Η ΑΔΑΕ δεν πείστηκε από τις εξηγήσεις της Vodafone, τονίζοντας ότι η μη εφαρμογής εκ μέρους του υπαλλήλου της εταιρείας της ισχύουσας διαδικασίας, αποτελεί σφάλμα του υπαλλήλου, για το οποίο ευθύνεται η ελεγχόμενη εταιρεία και σε καμία περίπτωση δεν δύναται να μην οφείλεται σε υπαιτιότητά του, έστω και από αμέλεια.

Η ΑΔΑΕ αναφέρει ότι για το τελικό πρόστιμο ελήφθη υπόψη ιδίως η αρχή της αναλογικότητας, η βαρύτητα της αποδιδόμενης παράβασης, καθώς και τα πρόσφατα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας.

ΠΗΓΗ

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #5dacee;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 450px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}