ΑΑΔΕ: Προειδοποίηση με 171.000 e-mail πριν τα ραβασάκια

Παρασκευή 07/12/2023    11 : 05 : 43
ααδε
72 / 100

Ηλεκτρονικό τελεσίγραφο έλαβαν από την ΑΑΔΕ εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις που εντοπίστηκαν να μην έχουν διαβιβάσει τα στοιχεία των αποδείξεων που έκοψαν από τις ταμειακές μηχανές στα ηλεκτρονικά συστήματα της φορολογικής διοίκησης. Σύμφωνα με πληροφορίες, έφυγαν από την ΑΑΔΕ 171.000 υπενθυμιστικά και προειδοποιητικά email στις επιχειρήσεις, καθώς ο έλεγχος που έγινε στις 550.000 δηλωμένες ταμειακές μηχανές έδειξε ότι από 171.000 ταμειακές είτε δεν έχει διαβιβαστεί ούτε μια απόδειξη στα ηλεκτρονικά συστήματα είτε διακόπηκε η αποστολή των στοιχείων για τις λιανικές πωλήσεις.

Με τα email οι επιχειρήσεις καλούνται να διαβιβάσουν έγκαιρα στην ΑΑΔΕ τα δεδομένα των αποδείξεων από τις ταμειακές μηχανές, καθώς σε διαφορετική περίπτωση από τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου θα βρεθούν αντιμέτωποι με αυτοτελή χρηματικά πρόστιμα που κατ’ ελάχιστον κυμαίνονται από 250, 500 ή και 1.000 ευρώ, ανάλογα με τον τύπο των τηρούμενων βιβλίων και την υπαγωγή σε ΦΠΑ καθώς και με λουκέτα από 48 ώρες έως και 10 ημέρες.

Συγκεκριμένα οι επιχειρήσεις έλαβαν το παρακάτω ηλεκτρονικό μήνυμα:

«Αγαπητή Κυρία, Αγαπητέ Κύριε,

Από έλεγχο των υπηρεσιών μας διαπιστώθηκε ότι τα δεδομένα στοιχείων λιανικής πώλησης που εκδίδονται μέσω του Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (ΦΗΜ) σας, δεν διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ.

Σας ενημερώνουμε, ότι από την 31η.10.2022 κι εφεξής, η μη διαβίβαση στην ΑΑΔΕ των δεδομένων στοιχείων λιανικής πώλησης που εκδίδονται μέσω ΦΗΜ επισύρει τις κυρώσεις οι οποίες περιλαμβάνουν χρηματικά πρόστιμα και αναστολή λειτουργίας από 48 ώρες έως 10 ημέρες.

Ενόψει των ανωτέρω, σας καλούμε να προβείτε άμεσα στην εκπλήρωση της παραπάνω υποχρέωσης. Εάν έχετε ήδη εκπληρώσει τη σχετική υποχρέωσή σας, παρακαλούμε μη λάβετε υπόψη το παρόν μήνυμα.

Σας ευχαριστούμε για τον χρόνο και τη συνεργασία σας».

Ανάλογα με την περίπτωση τα ηλεκτρονικά μηνύματα από την ΑΑΔΕ χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:

– Η πρώτη περιλαμβάνει 84.000 email σε επιχειρήσεις οι οποίες δεν είχαν διαβιβάσει καθόλου στοιχεία για τις αποδείξεις λιανικής που εκδόθηκαν από Φορολογικό Ηλεκτρονικό Μηχανισμό (Φ.Η.Μ.). Αρμόδιος παράγοντας της ΑΑΔΕ τόνιζε ότι οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις θα πρέπει να ελέγξουν εάν έχουν παλαιά ταμειακή μηχανή που δεν έχει δηλωθεί στην εφορία.

– Η δεύτερη περιλαμβάνει 87.000 ηλεκτρονικά μηνύματα σε επιχειρήσεις οι οποίες ενώ διαβίβαζαν τα δεδομένα των αποδείξεων από την ταμειακή σταμάτησαν να στέλνουν τα στοιχεία για τις λιανικές τους πωλήσεις με σοβαρό ενδεχόμενο πολλές από αυτές να είναι εποχικές που διέκοψαν τη λειτουργία τους.

Το ισχύον νομοθετικό καθεστώς ορίζει ότι οι επιχειρήσεις υποχρεούται να αποστέλλουν τα δεδομένα των λιανικών πωλήσεων το αργότερο εντός 24 ωρών στην ηλεκτρονική εφαρμογή e-send της ΑΑΔΕ. Ειδικά, οι επιχειρήσεις που βρίσκονται ψηλά στη λίστα της φοροδιαφυγής είναι υποχρεωμένες να διαβιβάζουν μέσα σε λίγες ώρες τα δεδομένα των αποδείξεων όπως οι επιχειρήσεις εστίασης με 110.000 ταμειακές μηχανές που πρέπει να στέλνουν στοιχεία αποδείξεων κάθε 3 ώρες και τα πρατήρια υγρών καυσίμων με 13.500 ταμειακές κάθε 1 ώρα.

Πρόστιμα

Αν και το παράθυρο μετάθεσης του χρόνου ενεργοποίησης των κυρώσεων για παραβάσεις στη διαβίβαση στοιχείων στην ΑΑΔΕ είναι ανοιχτό ωστόσο με βάση τα σημερινά δεδομένα το ποινολόγιο που θα τεθεί σε ισχύ από το τέλος του μήνα προβλέπει τα εξής:

– Σε περίπτωση πράξεων που επιβαρύνονται με ΦΠΑ, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους ίσου με το 50% επί του ΦΠΑ που αναγράφεται επί του κάθε μη διαβιβασθέντος στοιχείου. Το πρόστιμο αυτό δεν μπορεί να είναι κατώτερο, αθροιστικά ανά φορολογικό έλεγχο, των 250 ευρώ, αν η οντότητα είναι υπόχρεη τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος και των 500 ευρώ, αν η οντότητα είναι υπόχρεη τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.

– Σε περίπτωση πράξεων που δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 500 ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο, εφόσον ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος, και 1.000 ευρώ, ανά φορολογικό έλεγχο, αν ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.

– Σε περίπτωση κάθε επόμενης ίδιας παράβασης που διαπιστώνεται, στο πλαίσιο μεταγενέστερου ελέγχου εντός πενταετίας από την έκδοση της αρχικής πράξης, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο του ύψους του προβλεπόμενου προστίμου.

Πέραν των προστίμων αναστέλλεται άμεσα για 48 ώρες, η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος εφόσον από τον ίδιο μερικό επιτόπιο φορολογικό έλεγχο διαπιστώνεται είτε

α) η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση πλέον των 10 προβλεπόμενων παραστατικών πώλησης, ή, ανεξαρτήτως του πλήθους αυτών, ότι η αξία των αγαθών ή των υπηρεσιών για τα οποία δεν εκδόθηκε παραστατικό πώλησης ή αυτό εκδόθηκε ανακριβώς υπερβαίνει τα 500 ευρώ είτε

β) η μη διαβίβαση στην ΑΑΔΕ πλέον των 10 στοιχείων λιανικής πώλησης που έχουν εκδοθεί μέσω Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (ΦΗΜ), ή, ανεξαρτήτως του πλήθους αυτών, η μη διαβιβασθείσα αξία των αγαθών ή των υπηρεσιών υπερβαίνει τα 500 ευρώ.

Λουκέτα

Εάν, εντός του ίδιου ή του επόμενου φορολογικού έτους από τη διαπίστωση των παραβάσεων, διαπιστωθεί εκ νέου, από τον ίδιο μερικό επιτόπιο έλεγχο, η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση τουλάχιστον 3 παραστατικών πώλησης ή η μη διαβίβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΦΗΜ) της ΑΑΔΕ τουλάχιστον 3 στοιχείων λιανικής πώλησης που έχουν εκδοθεί μέσω ΦΗΜ, ανεξαρτήτως αξίας αυτών, στην ίδια ή σε άλλη επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου, η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος αναστέλλεται αμελλητί για 96 ώρες.

Σε κάθε επόμενη διαπίστωση από τον ίδιο μερικό επιτόπιο έλεγχο των παραβάσεων εντός 2 φορολογικών ετών από τη διαπίστωσή τους σε οποιαδήποτε επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου, η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος αναστέλλεται αμελλητί για 10 ημέρες.

ΠΗΓΗ

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #5dacee;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 450px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}