ΑΑΔΕ: Πληροφορίες από παντού και φορολογικό ξεσκόνισμα στα πάντα όλα

 24/04/2024    10 : 40 : 35
ααδε
69 / 100

Οι καταγγελίες πολιτών στις φορολογικές αρχές, καθώς και οι πληροφορίες για τη φορολογική συμπεριφορά φυσικών προσώπων ή επιχειρήσεων, που συγκεντρώνει η Εφορία, αποτελούν την απαρχή των φορολογικών ελέγχων.

Σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Σχέδιο 2023 της ΑΑΔΕ, αποδίδεται ιδιαίτερη σημασία στη συλλογή, αξιολόγηση και διαχείριση πληροφοριών από καταγγελίες, οι οποίες μάλιστα εμπλουτίζονται και με στοιχεία από άλλες πηγές όπως είναι, μεταξύ αυτών, και το διαδίκτυο, στο οποίο βρίσκονται πληροφορίες για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις.

Το έργο της αξιολόγησης των καταγγελιών-πληροφοριών έχει ανατεθεί στη Διεύθυνση Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.), σκοπός της οποίας είναι η συγκέντρωση, επεξεργασία και αξιολόγηση πληροφοριών για την πάταξη της φοροδιαφυγής.

Οι υπηρεσίες της προβαίνουν στη διερεύνηση των εισερχομένων πληροφοριών και αναζήτηση πρόσθετων στοιχείων στο διαδίκτυο και στις βάσεις δεδομένων της ΑΑΔΕ, με σκοπό την ταυτοποίηση των εμπλεκομένων προσώπων και διαβίβαση των πληροφοριών στις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. ή άλλους αρμόδιους φορείς για περαιτέρω αξιοποίηση, κατά περίπτωση.

«Πληροφορίες» από παντού
Ως προς την συγκέντρωση καταγγελιών, στοιχείων και πληροφοριών, σημειώνεται πως η λήψη τους πραγματοποιείται με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο, ταυτοποίηση των εμπλεκομένων προσώπων, καταγραφή, επεξεργασία και κατ’ αρχήν αξιολόγηση των πληροφοριών και διαβίβασή τους στην αρμόδια υπηρεσία ή φορέα για εξέταση και περαιτέρω, κατά περίπτωση, ενέργειες.

Οι πληροφορίες / καταγγελίες μπορεί να είναι προφορικές, έντυπες ή ηλεκτρονικές, επώνυμες ή ανώνυμες. Μπορούν να ληφθούν τηλεφωνικά, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, με το ταχυδρομείο, με έγγραφο ή με φυσική παρουσία.

Πληροφορίες λαμβάνονται και μέσω του διαδικτύου ή άλλων μέσων ενημέρωσης. Σε περίπτωση τηλεφωνικής καταγγελίας συμπληρώνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο σχετικό έντυπο καταγραφής της (Πληροφοριακό Δελτίο – Π.Δ.). Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις ως Π.Δ. θεωρείται το σύνολο των διαβιβασθέντων στην υπηρεσία στοιχείων.

Οι πληροφορίες / καταγγελίες καταχωρούνται αφού ταυτοποιηθούν, αξιολογούνται ως προς τη σημασία τους και διαχωρίζονται σε φορολογικές ή τελωνειακές υποθέσεις.

Κατόπιν συντάσσεται εμπιστευτικό διαβιβαστικό έγγραφο με συνημμένο τον φάκελο της υπόθεσης, προς την αρμόδια υπηρεσία εντός ή εκτός ΑΑΔΕ.

Σε ότι αφορά στις υποθέσεις που ανατίθενται στις Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων, στο Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΑΑΔΕ ορίζεται ότι η ιεράρχηση των εκκρεμών υποθέσεων ερευνών φοροδιαφυγής των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. και η επιλογή των σημαντικότερων εξ αυτών για την επίτευξη της καθορισμένης ετήσιας στοχοθεσίας.

Η ιεράρχηση των εκκρεμών πληροφοριακών δελτίων και υποθέσεων ερευνών φοροδιαφυγής των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. γίνεται με κριτήρια ανάλυσης κινδύνου, καθώς και η παροχή οδηγιών προς τους Προϊσταμένους των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., προκειμένου να επιλέγονται και να ολοκληρώνονται οι σημαντικότερες υποθέσεις.

ΠΗΓΗ

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #5dacee;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 450px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}