Έρχονται μαζικά ειδοποιητήρια για πληρωμή πρόσθετων φόρων!!

 15/07/2024    09 : 20 : 47
ααδε
65 / 100

«Ραβασάκια» από την Εφορία θα λάβουν –αν δεν έχουν ήδη λάβει- χιλιάδες φορολογούμενοι, τα οποία θα τους καλούν να περάσουν από το… γκισέ για να εξοφλήσουν μέσα σε διάστημα 30 ημερών πρόσθετους φόρους και πρόστιμα που τους έχουν επιβληθεί. Εκείνοι που θα λάβουν ειδοποιητήριο, είναι όσοι έχουν ανοιχτές υποθέσεις αδήλωτων εισοδημάτων από μισθούς και συντάξεις με την Εφορία, υποθέσεις απόκρυψης εισοδημάτων από ακίνητα και ελευθέρια επαγγέλματα και όχι μόνον.

Γράφει ο Βαγγέλης Δουράκης

Στην ίδια κατηγορία συγκαταλέγονται και υποθέσεις μη απόδοσης ΦΠΑ και εκπρόθεσμης υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών προμηθευτών. Γιατί όμως η Εφορία αποφάσισε να στείλει μαζικά «ραβασάκια» στους συγκεκριμένους φορολογούμενους;

Σε ποιους στέλνει «ραβασάκια» η Εφορία
Πρόκειται κυρίως για υποθέσεις που παραγράφονται στις 31 Δεκεμβρίου 2023 και οι φορολογικές Αρχές σπεύσουν να τους ενημερώσουν να… περάσουν από το ταμείο ώστε να μη γλιτώσουν στο παρά πέντε όσοι έκρυψαν εισοδήματα από την εφορία.

Εντός των επόμενων εβδομάδων η συγκεκριμένη «μερίδα» φορολογουμένων θα λάβει σημειώματα προσδιορισμού φόρων και προστίμων και θα πρέπει να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους εντός 30 ημερών.

Μέσα σε αυτό το διάστημα βέβαια εναλλακτικά μπορούν να ασκήσουν μόνο ενδικοφανή προσφυγή, καθώς δεν επιτρέπεται απευθείας προσφυγή στη Δικαιοσύνη.

Με βάση τις διατάξεις περί πενταετούς παραγραφής φορολογικών υποθέσεων, αν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023 δεν έχει αποσταλεί το ειδοποιητήριο προσδιορισμού φόρου για υποθέσεις του έτους 2017, ο φάκελος μπαίνει αρχείο.

Υπάρχουν πάντως και εξαιρέσεις οι οποίες μπορεί να επιμηκύνουν τον χρόνο παραγραφής κατά ένα έτος ή να ανατρέξουν ακόμα και στη δεκαετία.

Ποιες περιπτώσεις πρέπει να προσέλθουν στο Ταμείο… και ποιοι την «γλιτώνουν»
Με σχετική του εγκύκλιο ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής περιγράφει αναλυτικά τις εν λόγω περιπτώσεις:

  1. Ο βασικός χρόνος παραγραφής των φορολογικών υποθέσεων είναι ηπενταετία, αλλά υπάρχουν εξαιρέσεις οι οποίες επεκτείνουν τον χρόνο παραγραφής κατά ένα ακόμη έτος ή στη δεκαετία για τα έτη 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 και 2017.
  2. Η πενταετής προθεσμία παραγραφής παρατείνεται κατά ένα ακόμη έτος,εάν εντός του πέμπτου έτους της προθεσμίας παραγραφής έχει υποβληθεί αρχική ή τροποποιητική δήλωση ή περιέρχονται σε γνώση της Φορολογικής Διοίκησης νέα στοιχεία σε υπόθεση που έχει διενεργηθεί πλήρης έλεγχος ή πληροφορίες από οποιαδήποτε πηγή εκτός Φορολογικής Διοίκησης, από τις οποίες προκύπτει φορολογική οφειλή. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται για φορολογικά έτη, περιόδους, υποθέσεις από την 1.1.2019 και μετά.
  3. Για φορολογικά έτη, περιόδους, υποθέσεις από 1.1.2014 έως 31.12.2018 η πενταετία παρατείνεται κατά 1 έτος,εάν ο φορολογούμενος υποβάλει αρχική ή τροποποιητική δήλωση εντός του πέμπτου έτους της προθεσμίας παραγραφής.
  4. Για φορολογικά έτη, περιόδους, υποθέσεις από 1.1.2018και μετά, πράξη διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου μπορεί να εκδοθεί εντός 10 ετών από τη λήξη του έτους εντός του οποίου λήγει η προθεσμία για την υποβολή της δήλωσης ή της τελευταίας δήλωσης σε περίπτωση που προβλέπεται η υποβολή περισσότερων δηλώσεων, εφόσον:
    i. ο φορολογούμενος δεν έχει υποβάλει δήλωση
    ii. μετά την πενταετία περιέλθουν σε γνώση οποιασδήποτε Υπηρεσίας της Φορολογικής Διοίκησης νέα στοιχεία ή πληροφορίες που δεν θα μπορούσαν να είναι σε γνώση αυτής εντός της πενταετίας και προκύπτει ότι η φορολογική οφειλή υπερβαίνει αυτήν που είχε προσδιορισθεί βάσει προηγούμενου άμεσου, διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου και μόνο για το ζήτημα στο οποίο αφορούν.
  5. Για τις χρήσεις 2012 και 2013 και ταφορολογικά έτη 2014-2017,πράξεις προσδιορισμού φόρου μπορούν να εκδοθούν εντός 10 ετών από τη λήξη του έτους εντός του οποίου λήγει η προθεσμία υποβολής δήλωσης, για περιπτώσεις φοροδιαφυγής. Για πληροφορίες που περιέρχονται σε γνώση οποιασδήποτε Υπηρεσίας της Φορολογικής Διοίκησης και αφορούν σε φοροδιαφυγή, πράξεις προσδιορισμού φόρου εκδίδονται μόνο εφόσον πρόκειται για ποσά φόρων που υπερβαίνουν τα όρια που έχουν τεθεί για τη φοροδιαφυγή. Στην περίπτωση που οι πληροφορίες περί φοροδιαφυγής περιέλθουν σε γνώση οποιασδήποτε υπηρεσίας της Φορολογικής Διοίκησης μετά την πενταετία, τα σημειώματα προσδιορισμού φόρου και προστίμων εκδίδονται αποκλειστικά για τη φορολογητέα ύλη που προκύπτει από τις πληροφορίες αυτές και για το έτος στο οποίο αφορούν.
  6. Σε περίπτωση που μετά την περαίωση ανέλεγκτων χρήσεων βάσει ειδικών διατάξεων νόμουή μετά την έκδοση της αρχικής πράξης προσδιορισμού φόρου και εντός πενταετίας, από τη λήξη του έτους εντός του οποίου λήγει η προθεσμία υποβολής αρχικής δήλωσης, περιέλθουν σε γνώση της Φορολογικής Διοίκησης νέα στοιχεία, οι σχετικές πράξεις προσδιορισμού φόρου και επιβολής προστίμου, βάσει περαίωσης ή βάσει ελέγχου που έχει διενεργηθεί πριν από την 1.1.2014 ή βάσει πλήρους ελέγχου που έχει διενεργηθεί από την 1.1.2014 και μετά, πρέπει να εκδοθούν κατά περίπτωση εντός της πενταετούς προθεσμίας παραγραφής. Εφόσον περιέλθουν σε γνώση της Φορολογικής Διοίκησης συμπληρωματικά στοιχεία κατά το τελευταίο έτος της αρχικής (πενταετούς) παραγραφής, το δικαίωμα της Φορολογικής Διοίκησης να εκδώσει πράξη προσδιορισμού φόρου παρατείνεται κατά ένα έτος. Η διάταξη αυτή καταλαμβάνει φορολογικά έτη, περιόδους, υποθέσεις που έληγαν μέχρι 31.12.2013, καθώς και φορολογικά έτη, περιόδους, υποθέσεις από 1.1.2014 και μετά.
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #5dacee;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 450px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}