Έρχεται ο θεσμός του “βοηθού δικαστή”

 18/05/2024    10 : 28 : 33
δικαιοσυνη
66 / 100

Η ώρα να προσληφθούν οι 73 υπάλληλοι που θα αποτελέσουν “χείρα βοηθείας” για τους δικαστές έφτασε.

Πρόκειται ουσιαστικά για την πραγμάτωση του θεσμού του “βοηθού” δικαστή αφού όπως προβλέπει το σχετικό ΦΕΚ με απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης προκηρύσσεται διαγωνισμός για την πρόσληψη 73 δόκιμων υπαλλήλων του Κλάδου ΠΕ Τεκμηρίωσης και Επικουρίας Δικαστικού Έργου για την κατεύθυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης.

Του Παναγιώτη Στάθη

Η έναρξη υποβολής αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους θα ξεκινήσει στις 17 Φεβρουαρίου 2023 και θα λήξει στις 3 Μαρτίου.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην Αθήνα στις 5 Ιουνίου 2023 και όπως αναφέρεται στην κοινή υπουργική απόφαση το πρόγραμμα, η διαδικασία, τα εξεταστικά κέντρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, ο ορισμός επιτηρητών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα, το οποίο αναφέρεται στους υποψηφίους, τους όρους και τον τρόπο διεξαγωγής του διαγωνισμού, θα καθοριστούν με απόφαση της επιτροπής διαγωνισμού. Οι αποφάσεις της επιτροπής θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Η κατανομή των θέσεων
Σύμφωνα με την απόφαση, ο αριθμός των διοριστέων κατανέμεται ανά Δικαστήριο και τη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, ως ακολούθως:

α) Για το Συμβούλιο της Επικρατείας 30 θέσεις.

β) Για τη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων 3 θέσεις.

γ) Για το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών 10 θέσεις.

δ) Για το Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης 5 θέσεις.

ε) Για το Διοικητικό Εφετείο Πειραιά 5 θέσεις.

στ) Για το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών 10 θέσεις.

ζ) Για το Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης 5 θέσεις.

η) Για το Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά 5 θέσεις.

Τα απαιτούμενα προσόντα
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι:

* Έχουν άδεια άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος από δικηγορικό σύλλογο της χώρας ή από αρμόδια αρχή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου ή είναι υπάλληλοι μόνιμοι ή με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, που περιλαμβάνονται στις κατηγορίες της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4440/2016 (Α’ 224), συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές ή δικαστικοί υπάλληλοι και κατέχουν πτυχίο νομικής σχολής ημεδαπού πανεπιστημίου ή πτυχίο νομικής σχολής αλλοδαπού πανεπιστημίου, εφόσον έχει λάβει ακαδημαϊκή ή επαγγελματική αναγνώριση,

* Έχουν γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή στα αντικείμενα: (α) επεξεργασία κειμένων, (β) υπολογιστικά φύλλα και (γ) υπηρεσίες διαδικτύου που αποδεικνύεται με τον τρόπο που προβλέπεται από το π.δ. 85/2022 (Α’ 232) για τους δημόσιους διοικητικούς υπαλλήλους και

* Έχουν τα προσόντα που ορίζονται στα άρθρα 3 και 4 του ν. 4798/21 (Α’ 68) και στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 26 του ν. 4798/21 (Α’ 68) και δεν έχουν τα κωλύματα που προβλέπονται στα άρθρα 5 έως 9 του ν. 4798/ 2021 (Α’68) για τον διορισμό τους ως δικαστικών υπαλλήλων.

Τα απαιτούμενα προσόντα και η έλλειψη των κωλυμάτων πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά τον χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων όσο και κατά τον χρόνο του διορισμού.

Tι είναι

Πρόκειται για δυο αυτοτελείς κατηγορίες δικαστικών υπαλλήλων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης που θα προσληφθούν και θα συνεπικουρούν τους δικαστικούς λειτουργούς στο δικαιοδοτικό τους έργο:

-Κλάδος ΠΕ Τεκμηρίωσης και Επικουρίας Δικαστικού Έργου, ο οποίος καλύπτει την ανάγκη υποστήριξης των δικαστικών λειτουργών (νομοθετική, νομολογιακή και βιβλιογραφική τεκμηρίωση) . Εν ολίγοις ο δικαστικός υπάλληλος (βοηθός δικαστή επί της ουσίας) θα κάνει την συγκέντρωση του υλικού σε νομολογιακό επίπεδο ώστε να μπορεί να συγκεντρωθεί και αφοσιωθεί ο δικαστής στο δικαιοδοτικό του έργο.

-Κλάδος ΠΕ Δικαστικής Επικοινωνίας και Διεθνών Σχέσεων , για την επικοινωνία και τη διαχείριση της πληροφορίας από και προς τη Δικαιοσύνη. Πρόκειται για δικαστικούς υπαλλήλους που θα κάνουν τις επαφές σε άλλα δικαστήρια (και εξωτερικού) και θα ασκούν και καθήκοντα επικοινωνίας του δικαστηρίου σε σχέση με τον Τύπο(μη ορθή απόδοση δικαστικών αποφάσεων στον Τύπο κλπ.).

ΠΗΓΗ

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #5dacee;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 450px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}