Έρχεται άγριο κυνήγι οφειλετών ΕΦΚΑ: Αλλαγή της εισπρακτικής τακτικής από ΚΕΑΟ

 15/07/2024    01 : 48 : 55
εφκα κεαο
70 / 100

Με βάση τον ΑΦΜ θα στοχοποιούνται πλέον οι οφειλέτες του ΕΦΚΑ και όχι με βάση Αριθμούς Μητρώου Οφειλέτη

Σημαντική αλλαγή της εισπρακτικής τακτικής σχεδιάζει το ΚΕΑΟ, με στόχο να επιταχυνθεί η είσπραξη των χρεών προς τον ΕΦΚΑ, μια διαδικασία που έχει βαλτώσει το τελευταίο διάστημα και τα χρέη διογκώνονται.

Σύμφωνα με πληροφορίες η βασική αλλαγή που ετοιμάζεται για να εφαρμοστεί από το 2024 αφορά στη στοχοποίηση των οφειλετών και όχι των οφειλών.

Με τη μέθοδο που εφαρμόζεται έως σήμερα, το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών κυνηγά κάθε οφειλή χωριστά και όχι το σύνολο των οφειλών εντός οφειλέτη.

Όπως σημειώνει το ΚΕΑΟ, κάποιοι οφειλέτες έχουν περισσότερα από ένα Μητρώα Οφειλέτη, καθώς έχουν περισσότερες από μία οφειλές.

Δηλαδή στα αρχεία του ΚΕΑΟ περιλαμβάνονται πολλαπλά Μητρώα οφειλετών – μη μισθωτών που έχουν τόσο οφειλές στους επιμέρους τέως Φορείς (π.χ. ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ κλπ.) όσο και οφειλές από το 2017 και μετά προς τον e-ΕΦΚΑ.

Έτσι ο αριθμός των οφειλετών είναι μικρότερος από τον αριθμό των συνολικών οφειλών, δεδομένου ότι ένας επαγγελματίας μπορεί να είναι οφειλέτης του ΕΦΚΑ για περισσότερες από μία κατηγορία οφειλών.

Παράδειγμα, ο Χ οφειλέτης έχει τρεις διαφορετικές οφειλές προς τον ΕΦΚΑ και εκδίδονται τρεις Αριθμοί Μητρώου Οφειλέτη (ΑΜΟ).

Επειδή με το σύστημα διεκδίκησης χρεών που εφαρμόζεται, τα αποτελέσματα δεν είναι ικανοποιητικά, σχεδιάζεται μια επαναστατική αλλαγή, για τα δεδομένα του ΚΕΑΟ.

Από το 2024 όλα τα χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία θα ομαδοποιηθούν ανά οφειλέτη και η διεκδίκησή τους θα γίνεται με βάση τον ΑΦΜ του οφειλέτη.

Όλοι οι επιμέρους Αριθμοί Μητρώου Οφειλέτη που έχουν εκδοθεί για κάθε ασφαλισμένο θα ομαδοποιηθούν στον ΑΦΜ του.

Στο πλαίσιο αυτό, αντί το ΚΕΑΟ να κυνηγά δύο ή τρείς ΑΜΟ και να μπλέκονται οι υπηρεσίες, θα κυνηγά πλέον ένα ΑΦΜ στο οποίο θα έχουν «χρεωθεί» τα χρέη.

Ξεχνάει χρέη ο ΕΦΚΑ
Συγχρόνως, προκειμένου να καταστεί πιο ευέλικτη η διαδικασία διεκδίκησης των οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία, το ΚΕΑΟ προχωράει και στον διαχωρισμό των οφειλών πολύ χαμηλής εισπραξιμότητας.

Πολλές από τις οφειλές που έχουν ενταχθεί στο Κ.Ε.Α.Ο. εμφανίζουν πολύ χαμηλή ή μηδενική εισπραξιμότητα.

Για το λόγο αυτό, το Κ.Ε.Α.Ο., βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων που θέτει ο ν.4387/2016 και η σχετική υπουργική Απόφαση, εντοπίζει και διαχωρίζει τις οφειλές με χαμηλό, ίσως και μηδενικό βαθμό εισπραξιμότητας.

Οι οφειλές αυτές μπαίνουν στην άκρη, ώστε οι εισπρακτικές υπηρεσίες του ΚΕΑΟ, να ασχοληθούν με το τμήμα των χρεών που θεωρείται εισπράξιμο.

Η διαλογή των χρεών προϋποθέτει ενδελεχή έλεγχο από τις αρμόδιες υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο. για εντοπισμό όλων των πηγών αποπληρωμής της οφειλής και εξάντληση κάθε εισπρακτικού μέσου σε βάρος του οφειλέτη, ώστε να μπορούν τα αρμόδια όργανα να προτείνουν και να εισηγηθούν με ασφάλεια τον χαρακτηρισμό μιας οφειλής ως πολύ χαμηλής εισπραξιμότητας/ανεπίδεκτη είσπραξης.

Ενδεικτικά, στην κατηγορία των οφειλών χαμηλής εισπραξιμότητας εντάσσονται οφειλές για την είσπραξη των οποίων έχουν ληφθεί επανειλημμένα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης χωρίς αποτέλεσμα, οφειλές προσώπων που έχουν αποβιώσει και οι κληρονόμοι αποποιήθηκαν την κληρονομιά, οφειλές επιχειρήσεων που έχουν πτωχεύσει ή βρίσκονται σε αδράνεια και τυχόν άλλες περιπτώσεις.

ΠΗΓΗ

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #5dacee;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 450px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}