Έκτακτο βοήθημα: Πως μένουν εκτός χιλιάδες συνταξιούχοι

 24/02/2024    01 : 35 : 21
kontra 8
65 / 100

Στις 20 Δεκεμβρίου θα πληρωθεί στους δικαιούχους το έκτακτο βοήθημα ύψους έως 250 ευρώ που δίνεται στα ευάλωτα νοικοκυριά.

Η παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη
Για την Έκτακτη οικονομική ενίσχυση των ευάλωτων συνταξιούχων Χριστουγέννων 2022 η προσέγγιση των συγκεκριμένων διατάξεων οδηγεί στο φαινόμενο συνταξιούχοι που πληρούν τους ίδιους ακριβώς όρους και προϋποθέσεις να αντιμετωπίζονται διαφορετικά και άνισα, όχι για κάποιο άλλο λόγο, αλλά επειδή σε κάποιους ο ασφαλιστικός τους φορέας είχε ήδη καταβάλει, εγκαίρως, τη σύνταξη, ενώ σε κάποιους άλλους, για οποιοδήποτε λόγο, αν και δικαιούνταν την σύνταξη και είχαν υποβάλει σχετική αίτηση χορήγησης, αυτή δεν τους είχε καταβληθεί ακόμη.

Ο Συνήγορος του Πολίτη προτείνει «1.Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε όσους κατά τον μήνα Νοέμβριο 2022 να δικαιούνται :α) οριστική ή προσωρινή κύρια σύνταξη ή προκαταβολή κύριας σύνταξης, λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου, β) προσυνταξιοδοτική παροχή γ) αναπηρικά επιδόματα που καταβάλλονται από τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.),δ) συνταξιοδοτικές παροχές της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85)»

Ταυτόχρονα η Ανεξάρτητη Αρχή προτείνει: Σε όσους δικαιούχους εκκρεμεί η έκδοση της συνταξιοδοτικής απόφασης, ενώ έχουν υποβάλει αίτηση χορήγησης κύριας σύνταξης μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2022, καθώς και σε όσους, για οιονδήποτε λόγο, δεν καταβλήθηκε η συνταξιοδοτική παροχή του Νοεμβρίου 2022, ενώ την δικαιούνται, η έκτακτη οικονομική ενίσχυση να καταβάλλεται μαζί με την χορήγηση της εκκρεμούσας συνταξιοδοτικής παροχής».

«Ρύθμιση οφειλών προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης»
Ο Συνήγορος του Πολίτη επισημαίνει τα εξής: Παρότι οι διατάξεις των άρθρων 1 επ. ν. 4611/2019 και του άρθρου 32 ν. 4756/2020, σε συνδυασμό με τις συναφείς και τροποποιητικές αυτών διατάξεις, προσέφεραν μερική ανακούφιση σε μεγάλες κατηγορίες ασφαλισμένων από επιπτώσεις της δεκαετούς οικονομικής κρίσης και της πρόσφατης πανδημίας (αντίστοιχα) στην ρευστότητα των επιχειρήσεων, εντούτοις το γεγονός ότι κάποιοι οφειλέτες δεν μπόρεσαν να επωφεληθούν των διατάξεων αυτών λόγω δυσχερούς οικονομικής κατάστασης, ή επειδή οι επιχειρήσεις τους αντιμετώπισαν μείωση εσόδων ή και ζημίες) συνιστά λόγο για να προβλεφθεί αφενός υπολογίσιμη μείωση των – υπολογισμένων με ιδιαίτερα υψηλό επιτόκιο (της τάξης του 8%) – τόκων των εντασσόμενων στη ρύθμιση οφειλών που αφορούν περιόδους ασφάλισης των ετών της οικονομικής κρίσης, καθώς και των ετών των μειζόνων μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας, και αφετέρου αύξηση του μέγιστου δυνατού αριθμού των δόσεων ρύθμισης με τη χρήση αλγορίθμου που θα λαμβάνει υπ’ όψη το ύψος της οφειλής και στοιχεία προσδιοριστικά της εισφοροδοτικής ικανότητας του οφειλέτη.

Ποιοι θα το λάβουν
Οικογένεια με 1 παιδί

Ετ. Εισόδημα – Έκτακτο βοήθημα

Έως 10.500 – € 105 €

10.501 – 17.500 € 63 €

17.501 – 26.250 € 42 €

Οικογένεια με 2 παιδιά

Ετ. Εισόδημα – Έκτακτο βοήθημα

Έως 12.000 – € 210 €

12.001 – 20.000 € 126 €

20.000 – 30.000 € 84 €

Οικογένεια με 3 παιδιά

Ετ. Εισόδημα – Έκτακτο βοήθημα

Έως 13.500 € – 420 €

13.501 € – 22.500 € 252 €

22.500 € – 33.750 € 168 €

1.206.624 χαμηλοσυνταξιούχοι
Άγαμοι:

Μηνιαία σύνταξη: Έως 800 €

Ετ. Ατομ. Εισόδημα: Έως 9.600

Έγγαμοι:

Μηνιαία σύνταξη: Έως 800 €

Ετ. Οικογ. Εισόδημα: έως 16.800

Μέση σύνταξη δύο συζύγων: Έως 700 €

Αξία περιουσίας: Έως 300.000 €

Ύψος επιδόματος: 250 €

225.000 δικαιούχοι ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος

Θα εισπράξουν: Ένα επιπλέον επίδομα

174.000 Άτομα με αναπηρία

Θα λάβουν: 250 € (από 200 €)

Κριτήριο να λαμβάνουν Προνοιακό Επίδομα.

100.000 Μακροχρόνια άνεργοι (μη επιδοτούμενοι):

Θα λάβουν: 250 € (από 0 €)

Κριτήριο Ετήσιου Εισοδήματος:

* Έως 9.600 € (άγαμος)
* Έως 16.800 € (έγγαμος)

Άνεργοι ΟΑΕΔ: 12 έως 24 μήνες.

ΠΗΓΗ

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #5dacee;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 450px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}