Άνθια Κορέλα: Προβληματικές τιτλοποιήσεις απαιτήσεων

 24/02/2024    07 : 07 : 37
κοκκινα δανεια
67 / 100

Άνθια Κορέλα: Προβληματικές τιτλοποιήσεις απαιτήσεων, ένας ακόμη κίνδυνος για τους δανειολήπτες

Η εποχή της τιτλοποίησης των απαιτήσεων από τις τράπεζες προς τα funds του εξωτερικού εγκαινίασε μία περίοδο πλήρους ανασφάλειας για τους δανειολήπτες όσον αφορά το πρόσωπο του πιστωτή τους. Οι Ανώνυμες Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (εφεξής Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π.) που λειτουργούν στην Ελλάδα, δεν διαθέτουν υποκαταστήματα – όπως οι τράπεζες – όπου μπορεί ο οφειλέτης να απευθυνθεί π.χ. για τη ρύθμιση της οφειλής του, για έκδοση βεβαίωσης οφειλών ή και για τη χορήγηση του πιο απλού σχετικά με το δανεισμό του εγγράφου. Τουναντίον, καλείται να απευθύνεται σε τηλεφωνικά κέντρα, αναμένοντας συχνά ακόμη και ώρες, ώστε να συνομιλήσει με υπαλλήλους ελάχιστα σχετικούς με το καθεστώς της οφειλής του, με αποτέλεσμα η πιθανότητα επιτυχούς συνδιαλλαγής με τον φερόμενο πιστωτή Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π. να είναι εξαιρετικά χαμηλή.

Βέβαια, το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο.

Η τιτλοποίηση των απαιτήσεων έλαβε τόσο μεγάλη έκταση, ώστε τα ογκώδη χαρτοφυλάκια με τις εκατοντάδες κάθε φορά υποθέσεις σε έκαστο να φέρονται εντός της κάθε Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π. προς ανάθεση, πάντα με νέους μεταπτωτικούς αριθμούς λογαριασμών και νέους μεταπτωτικούς αριθμούς συμβάσεων, με αποτέλεσμα να είναι εξαιρετικά δυσχερής η ταυτοποίηση των οφειλών. Συχνά, δε, διαπιστώνεται ότι τα χαρτοφυλάκια μεταφέρονται «λειψά», με αποτέλεσμα οι Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π. να μην αποκτούν συμβατικά κείμενα ή ακόμη και ρυθμιστικές πράξεις, ακόμη και πρόσφατες, ακόμη και ενεργές! Έτσι, επισυμβαίνει πολλές φορές η Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π. να επικοινωνεί απαιτώντας εξόφληση οφειλών εξυπηρετούμενων που στα συστήματά της φαίνονται «κόκκινες», ή ακόμη και να λαμβάνει ενέργειες εκτέλεσης (επιδόσεις Διαταγών Πληρωμών, κατασχέσεις, πλειστηριασμούς) για εξυπηρετούμενες ενήμερες οφειλές. Άλλες φορές, η κακή ενημέρωση έχει ως αποτέλεσμα το ευτράπελο η εκάστοτε Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π. να μην λαμβάνει γνώση των ενημερωμένων διευθύνσεων των οφειλετών, επιδίδοντας έγγραφα και δικόγραφα σε παλαιότερες διευθύνσεις, ενώ έχει παρατηρηθεί ορισμένες φορές Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π. να μην λαμβάνουν γνώση προϋφιστάμενης νομιμοποίησης κληρονόμων των αρχικών οφειλετών, ώστε να προβαίνουν σε ενέργειες εκτέλεσης κατά μη υπαρκτών προσώπων!!!

Παράλληλα, ο ίδιος ο τρόπος λειτουργίας των Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π. είναι δαιδαλώδης και απόλυτα δυσλειτουργικός. Τα τμήματα ρύθμισης των δανείων έχουν σπάνια σχέση – αν καθόλου – με τα νομικά τμήματα, ώστε συχνά διαπραγματεύσεις οι οποίες οδεύουν σε εξωδικαστική ρύθμιση να διαρρηγνύονται από άστοχες και ανεπίκαιρες δικαστικές ενέργειες εκ μέρους των Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π., φέρνοντας τον οφειλέτη στην αμήχανη κι αμυντική θέση, αντί να επιτύχει τη ρύθμιση που επιθυμεί, να καλείται να αμύνεται κατά των καταχρηστικών ενεργειών των Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π. και να κινδυνεύει με εκτέλεση και πλειστηριασμούς!

Τέλος, οι επανειλημμένες τιτλοποιήσεις και επανα-τιτλοποιήσεις έχουν ως αποτέλεσμα μία Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π. να είναι πιθανό να διαχειρίζεται την οφειλή εκ μέρους ενός συγκεκριμένου fund, να διαπραγματεύεται τη ρύθμιση της οφειλής και την επόμενη στιγμή να δηλώνει πώς δεν έχει πλέον τη διαχείριση της οφειλής, «μηδενίζοντας το κοντέρ» και αναγκάζοντας τον οφειλέτη να αναμένει την εκ νέου τιτλοποίηση, ώστε να είναι σε θέση να ξεκινήσει εκ νέου τη διαπραγμάτευση από το μηδέν, συχνά με την ίδια Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π., αλλά με διαφορετικό τμήμα – κι άρα διαφορετικούς υπαλλήλους. Άλλωστε, η διαχείριση μπορεί να ανατίθεται από τις Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π. και σε συνεργαζόμενα με αυτές δικηγορικά γραφεία, τα οποία συχνά είναι πολύ πιο επιθετικά στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης, εποφθαλμιώντας πολλές φορές τους δικαστικούς αγώνες τους οποίους τα ίδια τα δικηγορικά γραφεία αναλαμβάνουν!

Η κατάσταση αυτή, ενώ θα έπρεπε να οδηγεί την Πολιτεία στη διαπίστωση της ανάγκης προστασίας των οφειλετών από τον χαοτικό τρόπο λειτουργίας των νυν πιστωτών των οφειλετών και την άρση της ανασφάλειας που τους έχει προκληθεί, δυστυχώς φέρνει τα ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα: τα φερόμενα προς ψήφιση νομοσχέδια φαίνεται πως θα επιτρέψουν την επέκταση της δραστηριοποίησης των Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π. και σε καμία περίπτωση τη ρύθμιση του τρόπου λειτουργίας τους και τη χαλιναγώγηση του αχανούς πλαισίου συνδιαλλαγής τους.

Όλα αυτά κατατείνουν σε ένα εξαιρετικά δυσχερές και δύσβατο τοπίο για τον ιδιώτη οφειλέτη, ο οποίος καλείται να αντιμετωπίσει από οργανωτικές δυσλειτουργίες των Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π. μέχρι καταδήλως εσκεμμένα καταχρηστικές συμπεριφορές τους, υπό την απειλή εκτέλεσης και πλειστηριασμών, δίχως όμως εναλλακτική, αφού η εκάστοτε Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π. φέρεται ως ο μόνος νομιμοποιούμενος πιστωτής του.

Για αυτόν ακριβώς το λόγο συστήνεται στους οφειλέτες, αντί να επικοινωνούν κατά μόνας με τις Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π., να αναθέτουν την επικοινωνία αυτή σε έμπειρους νομικούς συμπαραστάτες· άλλωστε, με πολύ διαφορετικό τρόπο συνδιαλέγονται οι υπάλληλοι των Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π. με τους νομικούς εν συγκρίσει με τους ιδιώτες, τους οποίους επιδιώκουν να παγιδεύσουν προφορικά, με τρόπους που μπορεί να έχουν σοβαρές νομικές συνέπειες για τους ίδιους (π.χ. συνομολόγηση προβληματικών όρων ρύθμισης).

Πρέπει να διευκρινιστεί όμως το εξής: οι νομικοί συμπαραστάτες, όσο εξειδικευμένοι κι αν είναι, δεν μπορούν να είναι ανεπηρέαστοι από παθολογίες που αφορούν στον εσωτερικό τρόπο λειτουργίας των Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π. Ούτε φυσικά μπορούν να διορθώσουν ζητήματα ασυνεννοησίας μεταξύ του νομικού τμήματος των Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π. και των τμημάτων ρυθμίσεων ούτε όμως και να προβλέψουν ή αποτρέψουν πιθανές επανα-τιτλοποιήσεις που οδηγούν τη διαπραγμάτευση από την όποια πρόοδο έχει σημειώσει, στο σημείο έναρξης. Αυτό που είναι όμως σε θέση να πράξουν είναι να παρακολουθούν και καταγράφουν όλες τις σχετικές ενέργειες και να αποδίδουν σε αυτές νομική υπόσταση, ανάγοντάς τες σε αποδεικτικά μέσα, ώστε, ακόμη κι αν η διαφορά οδηγηθεί στα Δικαστήρια, να είναι σε θέση να αποδείξει ο οφειλέτης τη δική του καλή πίστη και προσπάθεια και την κακοπιστία ή/ και δυσλειτουργία της πιστώτριας Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π.

Ο νομικός συμπαραστάτης εγγυάται τη βέλτιστη διαχείριση των υποθέσεων και την αποφυγή των παγίδων των Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π., ώστε να αυξάνουν τις πιθανότητες για μία θετική έκβαση είτε στη διαπραγμάτευση είτε να σταματήσουν τις νομικές ενέργειες εναντίον των οφειλετών εντολέων τους ενώπιον των αρμόδιων Δικαστηρίων.

Της Άνθιας Κορέλα, δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #5dacee;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 450px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}