Τελευταία νέα

Τελευταία νέα

Κατηγορίες Bloghttp://kinima-ypervasi.blogspot.gr/p/blog-page_5.html

ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΒΑΣΗ !!!

ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΡΗΤΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΒΑΣΗ

Για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων δεν εμφανίζονται τα στοιχεία των δανειοληπτών, των δικαστών και των αντιδίκων δικηγόρων.
ΔΕΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ ΤΗ ΡΗΤΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ.
Η ακύρωση της Διαταγής Πληρωμής αποτελεί τη μοναδική σίγουρη και νομικά αξιόπιστη προστασία της περιουσίας του δανειολήπτη από τον πλειστηριασμό !!! 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΕιρΙλίου 19/2017

ΕιρΑθ 1284/2017


ΠρωτΑθ 2568/2017


ΕιρΑθ 1089/2016ΕιρΑθ 13/2017


ΕιρΑθ 37/2017


ΕιρΑθ 36/2017

ΕιρΑθ 38/2017 

ΕιρΑθ 3459/2016ΕιρΑθ 3460/2016


ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 4571/2016


ΕιρΑθ 1961/2016


ΕιρΑθ 3470/2016ΜΠΕΔΕΣΣΑΣ 28/08/2014ΜΠΑΘ 02/11/2016


ΕιρΚρωπίας 762/2015
ΜονΠρωτΚερκ 777/2016
Ειρ.Αθ 1952/2016ΜΠΠειραιά 2422/2016

ΜΠΑθ 4486/2016
Ειρ.Αθ. 807/2014


Ειρ. Αθ. 1764/2015

Ειρ. Αθ. 2494/2015
Ειρ.Αθ. 2201/2015Ειρ.Αθ. 4903/2015


Ειρ.Αθ. 5303/2015

Ειρ.Αθ. 5991/2015


 Ειρ. Αχαρνών 456/2015

Ειρ.Καλλιθ. 5/2015


Ειρ.Αθ. 609/2014

Ειρ.Κρωπίας 1143/2015

Ειρ.Αθ. 2523/2015

Ειρ.Αθ. 2665/2013

Ειρ.Αθ. 3958/2015
Ειρ.Αθ. 5683/2015

Ειρ.Αθ. 5702/2015

Ειρ.Αθ. 5785/2015

Ειρ.Λαυρίου 347/2015


Ειρ. Χαλκίδας 657/2015


Ειρ.Βεροίας 122/2015


ΜΠΑθ 2343/2016

Ειρ.Αθ. 735/2016

Ειρ.Αθ. 1763/2016

Ειρ. Αθ. 2411/2015

Ειρ. Αθ. 647/2016

Ειρ. Αθ. 1764/2016Ειρ. Αθ. 1762/2016

Ειρ. Αθ. 1710/2016

Ειρ. Μεγάρων 50/2016


Μον.Πρ.Αθ. 3479/2016

ΜΠΑΘ 04/10/2016
Essential SSL